Bc. Jitka Selingerová


oblast ARTETERAPIE
Lektor


Video

Vzdělání

1985 - 1989      

SPgŠ Přerov - obor učitelství pro mateřské školy

 

2010 - 2013      

Umělecké terapie - zaměření na arteterapii / 3 - letý výcvik (480 hod.) Akademie Alternativa s.r.o.

 

 

Praxe

1989               
MŠ Moravičany   - učitelka
 
1990               
MŠ Na Zámečku Mohelnice - učitelka
 
1992 -1996      
MŠ Zámecká Mohelnice - ředitelka
 
1993               
zapojení do pilotního projektu ŠÚ Šumperk s názvem "Integrace dětí s postižení v mateřské škole", v budově MŠ Zámecká Mohelnice založeno první SPC Mohelnice
 
2010                
MŠ Na Zámečku Mohelnice - zástupkyně ředitelky
 
2011              
 MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií: Asociace arteterapie ČR - Místopředsedkyně

 

 

Absolvované kurzy a semináře

1991 - 2012    
SUPŠ Bechyně - výtvarné kurzy akreditované MŠMT- další vzdělávání ped.pracovníků
 
2009 - 2012    
SUPŠ Uherské Hradiště - kurzy grafiky
 
2009              
PPP Šumperk - seminář "Leváctví a práce s mimořádně nadanými dětmi"
 
2010              
PPP Šumperk - seminář "Škola hrou"
 
2011              
SPgŠ Přerov - celoroční blok seminářů "Tvořivé dílny"- nové tvůrčí přístupy v práci v předškolních zařízeních
 
2011              
UP Olomouc - roční vzdělávací program v rámci celoživotního vzdělávání "Poradenství pro jedince se speciálními potřebami"

 

 

 

Práce na projektech

2008              
Zdravá školka - ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou
 
2010              
Nejen čistá voda je naše příroda  - enviromentální výchova v MŠ
 
2011              
Čteme dětem  - zapojení do celonárodního projektu "Celé Česko čte dětem"
 
2012              
Ahoj ,já jsem kůň - ve spolupráci s Občanským sdružením Ryzáček - enviromentální výchova v MŠ
 
2009 - 2012    
Pastelka - příspěvky do odborného časopisu pro děti a jejich rodiče
 
2010 - 2012    
Duhová čajovna -  stálé výstavy výtvarných prací předškolních dětí

 

 


Fotogalerie
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa