Absolventi - reference

Hodnocení výuky Akademie Alternativa studentem oboru Arteterapie:

"Studium na Akademii Alternativa byly 3 roky, které mi daly do dalšího života hodně. Získala jsem přátele, kteří se jen tak nenajdou. Jsou to lidé, se kterými jsem ušla kus společné cesty. Společně jsme plakali, smáli se, vzájemně prožívali své životní příběhy, ale hlavně jsme byli tím, kým opravdu jsme bez masek a přetvářky. Podporovali jsme se a společně překonávali překážky. Sebezkušenostní výcvik byla práce každého z nás na sobě, ale podpora skupiny byla zásadní. Velký podíl na našich postupných proměnách měl i lektorský tým a celá koncepce školy. Ne vždy nám bylo v daný okamžik vše jasné a srozumitelné, ale s odstupem času konstatuji, že vše mělo svůj význam a čas.
Sama za sebe mohu říct, že jsem absolvováním školy získala větší nadhled, odstup, sebejistotu a kompetence, které se snažím využívat v sociálních službách a při práci s lidmi. V arteterapii i uměleckých terapiích obecně, vidím velký potenciál a je jen na každém absolventovi, jak získané teoretické i praktické dovednosti uvede do praxe."

 

Ing. Olga Měsícová - Absolventka

 

 

 

Hodnocení výuky Akademie Alternativa studentem oboru Tanečně - pohybové terapie a Umělecké terapie / specializace - arteterapie:

"Na Akademii Alternativa jsem aktivně prožila šest let svého života. Záměrně užívám pojem „prožila“, protože slovo „studovala“ se mi v tomto případě jeví jako omezující.  Studium zde se stalo součástí mojí životní reality, velmi ji ovlivnilo a tento stav pokračuje i nadále - rok a půl po ukončení. Kdybych chtěla popsat všechny důležité momenty a proměny vnitřní i vnější, které se za tuto dobu udály, byl by to opravdu dlouhý text. A proto se pokusím být stručnější. Studium na Akademii mě posunulo jak osobnostně, tak i profesně. Připravte se na to, že sebezkušenostní výcvik není lehký. Zpočátku je nezbytné prohrabat se „svým osobním bahnem“, což každému může trvat různě dlouhou dobu. Jakmile jsou vaše vlastní vody pročištěny, začněte vnímat potřebu předávat dál to, co jste se naučili. S pokorou a přesvědčením, že to bude někomu dalšímu prospěšné.  A že už konečně víte jak! Mezi těmito dvěma body (bahnem a potřebou předávat dál) je dlouhá cesta. Alespoň pro mě byla. Studium na Akademii není o tom, že nad vámi někdo jiný drží bič. Zásadní je vlastní vůle, disciplína a vnitřní motivace k dokončení studia. Absolventské zkoušky nakonec odhalí nejenom to, co jste se naučili (příp. nenaučili) teoreticky, ale i to, kam jste pokročili v osobnostní rovině. Na úrovni profesní jsem dospěla k přesvědčení, že umělecké terapie mají široké uplatnění a mohou být dnešním lidem velice prospěšné. V průběhu studia jsem získala praktické nástroje a metody, vyzkoušela si je na vlastní kůži a umím je nyní správně použít. I samotné setkávání a sdílení se spolužáky a lektory bylo obohacující.

Jsem vděčná, že můžu být součástí této školy! Proto děkuji Akademii Alternativa a lidem, kteří ji utvářejí, za vše, co mi kdy přinesla… "

 

Bc. Martina Kulašová - Absolventka

 

 

 

Hodnocení výuky Akademie Alternativa studentem oboru Muzikoterapie:

„Studium na Akademii Alternativa klade podle mých zkušeností velké nároky na rozvoj osobnosti studenta, což pro mě bylo zprvu velmi těžké a téměř nepřekonatelné, především v oblasti pohotové komunikace v rámci různých cvičení a následných reflexí. Nyní jsem již ve třetím "absolventském" ročníku oboru Muzikoterapie a mohu na sobě pozorovat určitý pokrok, ke kterému u mě v průběhu studia dochází. Cítím se mnohem jistěji, lépe a pohotověji dovedu zachytit a vyjádřit své myšlenky. Kromě této podstatné složky studia, tj. sebezkušenostního výcviku, bez něhož si vzdělání terapeuta snad ani nelze představit, mi v odborném růstu velmi pomáhají skvělé teoretické základy, kterých se nám dostává. Díky ním si pak mohu v praxi vše lépe a cíleněji uspořádat a při práci s klienty postupovat metodicky. To považuji za velké plus, neboť ať už se vydám jakýmkoli terapeutickým směrem, mohu mít v těchto základech velkou oporu. V průběhu studia jsem měl možnost seznámit se s krásnými a zvukově ušlechtilými hudebně-terapeutickými nástroji, které mě inspirují i jako hudebníka. Jedná se především o lyru, kantelu, smyčcový žaltář, chrottu, akordickou a violinovou citeru a různé dechové nástroje s nimiž se v rámci české muzikoterapie dosud příliš často nesetkáváme. Sice mi - právě jako hudebníkovi - chyběla možnost hlubšího seznámení se s nimi, avšak chápu, že v rámci víkendového studia, ač rozděleného do třech ročníků, nelze získat úplně všechno, navíc s ohledem k tomu, jak rozmanité přístupy muzikoterapie nabízí a jak široké je spektrum její využitelnosti. Různorodí jsme i my, studenti muzikoterapie, a tak věřím, že v tom širokém spektru si každý z nás může nalézt cestu, kterou se podle vlastního založení může jako terapeut vydat. Na základy, jimiž nás vybavila tato škola,  se přitom může spolehnout.“
 

René Král – Absolvent

 

 

 

Hodnocení výuky Akademie Alternativa studentem oboru Umělecké terapie / specializace - arteterapie:

„V celém studiu Akademie Alternativa jsem byla ze seminářů nadšená. Každý víkend byl novým překvapením se zajímavými informacemi a zážitky. Myslím si, že je výborně uspořádané učivo – první ročník = Já, sebepoznání, druhý ročník = teoretická základna a třetí ročník = osobnostní profil a práce s diagnostikou. Výborné je i dostupné místo výuky (Olomouc).Všichni lektoři jsou osobnosti, které mě dokázali zaujmout předmětem výuky. Také jsem moc ráda, že jsme měli možnost srovnání mužského a ženského přístupu v terapiích. Děkuji za možnost studovat tuto školu. Dala mi cenné rady a zkušenosti do života.“


Mgr. Eva Hegarová – Absolventka 

 

 

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa