Mgr. Marika Zalāne-Antonova, Ph.D. (Lotyšsko)


oblasti Dramaterapie, Tanečně-Pohybová Terapie
Zahraniční lektor

Umělecká terapeutka a lektorka dramatické výchovy, pedagog Ateliéru - Výchovná dramatika Neslyšících na JAMU, odborná členka Lotyšského svazu neslyšících "Klusuma pasaule", zpěvačka, hudebník a tanečnice několika uměleckých skupin, absolventka doktorského studia  z Lotyšska. Tlumočnice znakového jazyka, vysokoškolský pedagog, vedoucí tvůrčích dílen a spolupracovnice na několika evropských projektech a tvůrčích dílnách po Evropě.


Video

PRAXE

od září 2010                             
lektorka na Ateliéru VDN (Výchovná dramatika Neslyšících) na Divadelní fakultě JAMU (Janáčkova akademie múzických umění v Brně) Přednášky v předmětech: Pohybové divadlo a Vybrané kapitoly z dějin pohybového divadla
 
od července 2009                      
odborná členka pracovního týmu projektu Lotyšského svazu neslyšících ”Klusuma pasaule“ (Svět ticha: účast na přípravě a realizaci programu rozvíjejícího komunikační a tvůrčí schopnosti neslyšících
 
od října 2007                              
lektorka Ústavu jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno: výuka lotyšské konverzace a dějin, literatury a lidových tradicí Lotyšska
 
2005 – 2010                             
tlumočnice z a do znakového jazyka v různých mezinárodních projektech (projekt Lotyšského svazu neslyšících ve spolupráci s německými, slovenskými a českými partnery Beyond silence, Lotyšsko;projekt Inovace Výchovné dramatiky neslyšících v rámci studijního programu Dramatická umění na Divadelní fakultě JAMU, Brno)
 
1998 - 2004                              
učitelka na Rainisově gymnáziu č.8, Kr. Barona 71, Riga LV-1001, Lotyšsko: výuka lotyšského jazyka a lotyšské i světové literatury pro neslyšící i slyšící studenty

 
 

 

PROJEKTY A PRAXE V OBORU

srpen - září 2011                     
integrační tvůrčí dílny pro slyšící a neslyšící mládež a mládež s mentálním postižením v Rize, Lotyšsku: příprava koncepce dílen, koordinace tvůrčího týmu pedagogů, vedení dílen a příprava divadelního vystoupení s účastníky dílen
 
srpen 2011                                 
dílna bubnování pro nevidomou mládež v letním táboře v Strážné u Lelekovic u Brna: odborná asistence v dílně mezinárodní žonglérsko-divadelní dílna Aleje 2011 v Budišově u Třebíče: účast v organizačním týmu, vedení dílny rytmu
 
únor 2010 - srpen 2011          
dílny pro dospělé neslyšící a odborné semináře pro specialisty pomáhajících profesí v rámci projektu Lotyšského svazu neslyšících Klusuma pasaule (Svět ticha), Riga, Lotyšsko: účast v organizačním týmu, vedení tvůrčích dílen a seminářů
 
červen 2011                                
mezinárodní dílna Věc není věc v rámci programu Grundtvig - Celoživotní vzdělávání dospělých, Brno: účast v organizačním týmu, vedení a odborná asistence v tvůrčích dílnách
 
řijen 2010 - červen 2011             
dílny rytmu pro 2-4 leté slyšící a neslyšící děti mateřských školek v Janově u Litomyšle a na Lesné u Brna: vedení dílen, příprava vystoupení s dětmi mateřské školky v Janově 
 
červen 2010                            
Jedenáctý světový festival dětských divadel, Lingen, Německo: tvůrčí dílny pro děti 
 
červen 2010                               
Mezinárodní Bienále terapie a divadla v Lodži, Polsko: vedení tvůrčí dílny pro specialisty v oboru divadla a terapie
 
březen 2010                               
6. Mezinárodní dramaterapeutická konference na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci: vedení tvůrčí dílny pro zájemce z oboru divadla a terapie
 
únor 2010                                  
dílny pro dospělé neslyšící v rámci projektu Lotyšského svazu neslyšících ”Klusuma pasaule“ (Svět ticha), Riga, Lotyšsko: účast v organizačním týmu, vedení tvůrčích dílen, tlumočení a odborná asistence pro českého specialistu Roberta Miliče
 
listopad 2009                             
Mezinárodní teatroterapeutická a poetoterapeutická  konference na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci: vedení tvůrčí dílny pro zájemce z oboru divadla a terapie
 
2007 – 2009                              
spolupráce se sociálně-rehabilitačním centrem Equalizent ve Vídni: vedení dílen vizuálního umění pro neslyšící a nedoslýchavou mládež v rámci kurzu "ZONE JUGENDLICHE" - "FIRST STEP"
 
od roku 2004                          
vedení divadelních, bubenických a žonglérských dílen a dílen práce s rytmem a komunikace pro neslyšící i slyšící děti a mládež v České republice, v Lotyšsku, na Slovensku, v Rakousku, Německu, Nizozemí a Francii

 

 

Pracovní stáže

2006 – 2009                        
účast na výuce a projektech ateliéru VDN DIFA JAMU: asistentka prof. Mikotové na hodinách pohybového divadla, vedení dílen a tréninku práce s rytmem a žongolvání
 
leden-duben 2008                    
pracovní pobyt na lotyšské Hudební akademii v rámci programu Erasmus: spolupráce na inscenaci dětské opery skladatela Marise Lasmanise, seznámení se s metodami rytmické výchovy C. Orffa a J.E. Dalcroze, připrava inscenace dětské opery “Pyšná kobylka” se studenty prvního ročníku hudební pedagogiky, vedení dílen metodiky práce s rytmem pro studenty magisterského studia na fakultě Hudební pedagogiky
 
 
 

Inscenace

unor 2011                               
inscenace Dzīve (Život) – projekt Lotyšského svazu neslyšících: scénář, režie
 
listopad 2009                             
inscenace Deník cizinky – projekt ateliéru VDN ve spolupráci s ateliérem muzikálového herectví: scénář, režie
 
od ledna 2009                            
účast na inscenaci VDN Být sám v režii Z.Mikotové: asistentka režie a herečka
 
2007-2008                                  
účast na inscenaci VDN Bajky a sny v režii Z.Mikotové: herečka
 
2006                                           
účast na inscenaci Hledá se Nemo vdivadle Neslyším, Brno: texty písní, herecká účast, tlumočení
 
od roku 2005                              
účast na inscenaci VDN Tom Kiks v režii Z.Mikotové: herečka
 
od roku 2004                             
spolupráce s Rainisovým gymnáziem č.8: každoroční příprava hudebně pohybových kompozicí s účastí neslyšící a slyšící mládeže: výběr a překlad textů z angličtiny a češtiny, scénář, choreografie, práce s jevištním projevem ve znaku
 
2002 – 2004                               
vedení skupiny pohybového divadla neslyšící mládeže na Rainisově gymnáziu č.8: příprava pohybových etud, inscenací a přednesů poezie ve znakové řeči, organizace akcí seznamujících veřejnost s kulturou neslyšících 

Účast na konferencích

listopad 2010                             
zůčastnění odborného setkání mezinárodního projektu GRUNDTVIG, Chemnitz, Německo 
 
prosinec 2009                             
mezinárodní doktorandský seminář na DIFA JAMU v Brně: příspěvek o práci s rytmem u neslyšících, publikace příspěvku se připravuje
 
září 2009                                     
mezinárodní konference Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním na Masarykově univerzitě v Brně:  příspěvek a jeho publikace ve sborníku: Vítková, M. Vojtová. V. (eds.) Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno, 2009, ISBN 978-80-7315-188-1, str.95 a CD-ROM sborníku
 
březen 2009                                
5. mezinárodní dramaterapeutická konference na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci: příspěvek o práci s rytmem u neslyšících s poruchami chování
 
leden 2008                                  
mezinárodní seminář „Umenie v posunkoch“ v rámci Mezinárodního festivalu kultury neslyšících v Nitře, příspěvek o jevištní práci s rytmem u neslyšících, publikace ve sborníku V. medzinárodný festival kultúry nepočujúcich svatého F. Saleského v Nitre, ISBN 978-80-89245-10-9, str. 149-153
 
prosinec 2007                             
mezinárodní doktorandský seminář na DIFA JAMU v Brně, příspěvek o práci s rytmem u neslyšících 
 

VZDĚLÁNÍ A KURZY

2006  – 2011                             
doktorské studium na Divadelní fakultě JAMU, obor Divadlo a výchova, udělen titul Ph.D
 
2002  - 2004                              
bakalářské studium na Divadelní fakultě JAMU v Brně, obor Výchovná dramatika neslyšících, udělen titul BcA 
 
1998  - 2000                          
magisterské studium na Lotyšské akademii kultury v Rize, Lotyšsko,  obor Teorie a dějiny kultury, udělen titul MgA
 
1994  - 1998                              
bakalářské studium na Lotyšské akademii kultury v Rize, Lotyšsko, obor Teorie, dějiny a kritika literatury, udělen titul BcA

 

 

Televizní pořady

Televizní klub Neslyšících (odkaz zde)
Televizní akademie - Umění a život (odkaz zde)
Spolupráce se skupinou Čankišou (odkaz zde)
 
 

Fotogalerie
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa