PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.


oblast TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE
Externí spolupráce


Video

Pracoviště

Psychologický ústav FF MU 
Funkce na pracovišti: odborná asistentka
 
 
 
 

Vzdělání a akademická kvalifikace

2007
na základě úspěšně složené rigorózní zkoušky získala titul doktorka filozofie (PhDr.)
 
1997
doktorát z oboru klinické psychologie (Ph.D.)
disertační práce: Tanec v kulturní historii lidstva a jeho význam pro soudobou psychoterapii
 
1992 – 1997
interní a externí forma postgraduálního studia na FF MU pod vedením prof. PhDr. Mojmíra Svobody, CSc., zahraniční stáže
 
1987 – 1992
magisterské studium psychologie na FF MU v Brně
 
 
 
 

Přehled zaměstnání

1997 - dosud:
Od září 1997 zaměstnána jako odborná asistentka Psychologického ústavu FF MU s profilací na sociální psychologii a psychoterapii.
 
 
 
 
 

Pedagogická činnost

PSA-015 Sociální psychologie I
PSA-034 Sociální psychologie II
PSA-054 Aplikovaná sociální psychologie
PSA-013 Sociálně psychologický výcvik
PSB-059 Taneční terapie
PSB-526 Úvod do transakční analýzy
RJs212 Sociální psychologie
PSB-066 Imaginativní psychoterapie
PSB-037 Výcvik v komunikačních dovednostech
VIK12A35 Sociální psychologie II
Od r.1997 členkou komise pro státní závěrečné zkoušky v oboru psychologie, od r.2000 členkou komise pro obhajoby disertačních prací a rigorózní zkoušky v oboru psychologie.
 
 
 
 

Vědeckovýzkumná činnost

řešitelka grantových projektů:
2002 – 2004
GA ČR č. 406/02/1040 Předpoklady životní spokojenosti současné adolescenční mládeže: osobnost, hodnoty a společenské perspektivy
 
2005 – 2007
GA ČR č. 406/05/0564 Předpoklady životní spokojenosti a zdraví současných vysokoškolských studentů: tělesné sebepojetí, zdraví podporující chování a osobnost
 
2009 – 2011
GA ČR č. 406/09/0611) Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování
 
 
 
 

Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty

2. 10. 1995 – 12. 1. 1996: University of Paris X - Nanterre, Nanterre, FRA
14. 10. 1996 – 10. 1. 1997: Paris Descartes University, Paris, FRA
15. 10. 2000 – 15. 12. 2000: Catholic University of Louvain, Louvain-la-Neuve, BEL
 
 
 
 
 

Universitní aktivity

1999 - 2002 Členka Akademického senátu FF MU
 
 
 
 
 

Ocenění vědeckou komunitou

Výkonná redaktorka sborníku SPFFBU, řady psychologické
 
 
 
 
 
 

Vybrané publikace

DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Health-related Behavior over the Course of Life in the Czech Republic. In Melis Minas. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier Ltd. Open Access, 2016. s. 1167-1175, 9 s. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2016.02.137. info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Positive Expectations – Optimism and Hope in Models. In Zafer Bekirogullari, Melis Y. Minas & Roslind X. Thambusamy. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. Nizozemsko: Elsevier, 2016. s. 436-447, 12 s. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.45. info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Optimism and Health-related Behaviour in Czech University Students and Adults. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2015. s. 1051-1059, 9 s. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.278. URL info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Jaká je současná produktivní populace? In Juračková, Lenka; Mika, Jiří. Knihovny současnosti 14. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2014. s. 120-128, 9 s. ISBN 978-80-86249-71-1. info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. In Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 1-104, 104 s. ISBN 978-80-263-0386-2. info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Šárka FOŘTOVÁ a Veronika MAXOVÁ. Vybrané konstrukty optimismu a pesimismu ve výzkumu. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 49-68, 20 s. ISBN 978-80-263-0386-2. info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismus ve vztahu k zdraví podporujícímu a zdraví ohrožujícímu chování. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013. s. 69-82, 14 s. ISBN 978-80-263-0386-2. info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Primitive Expression as a Therapeutic Dance. In Autoestima Flamenca, Sevilla, Spain. 2013. info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Health-supportive Behaviour, Subjective Health and Life Style of University Students. Journal of Indian Health Psychology, Global Vision Publishing House, 2013, roč. 8, č. 1, s. 115-132. ISSN 0973-5755. info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Terapie tancem : role tance v dějinách lidstva a v současné psychoterapii. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012. 184 s. Psyché. ISBN 978-80-247-3711-9. info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Šárka FOŘTOVÁ. Současné konstrukty optimismu/pesimismu ve výzkumu. In Halama, Peter; Hanák, Róbert; Masaryk, Radomír. Sociálne procesy a osobnosť 2012. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 199-204, 6 s. ISBN 978-80-88910-40-4. URL info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ a Veronika MAXOVÁ. Dispoziční optimismus a defenzivní pesimismus ve vztahu k situační úzkosti a dispoziční úzkostnosti. Klinická psychologie a osobnost, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 1, č. 1, s. 65-72. ISSN 1805-6393. info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Co je a co není psychoterapie? Duha, Brno: Moravská zemská knihovna, 2010, I, č. 1, s. 7-13. ISSN 0862-1985. info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Ludmila FIALOVÁ a Vladimír KEBZA. Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. 141 s. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4. info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Hodnotová orientace jako moderátor životní spokojenosti. In Wellness, zdraví a životní styl. Praha: FTVS Univerzity Karlovy, 2007. s. 27 - 40, 14 s. Fialová Ludmila (ed.). ISBN 978-80-86317-54-0. info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Stanislava KUČEROVÁ. Lidské tělo v dějinách evropského myšlení a současné psychologii. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, P 10. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 21 - 31, 10 s. ISBN 80-210-4144-7. info
BLATNÝ, Marek, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Vladimír KEBZA a Iva ŠOLCOVÁ. Psychosociální souvislosti osobní pohody. Brno: Vydavatelství MSD, 2005. 109 s. Masarykova univerzita, svazek č.1. ISBN 80-86633-35-7. info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava. Taneční terapie. In Oldřich Muller (ed.).Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 200 - 222, 23 s. UP, svazek č. 1. ISBN 80-244-1075-3. info
BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Personality Correlates of Self-Esteem and Life Satisfaction. Studia Psychologica, Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004, roč. 46, č. 2, s. 97 - 104. ISSN 0039-3320. info
BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Life Satisfaction of Adolescents in Relation to their Value Orientation. In Psychology and Health. Oxfordshire, United Kingdom: Brunner-Routledge, 2004. s. 21-22, 2 s. ISSN 0887-0446. info
BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Objektivní a subjektivní faktory štěstí. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada psychologická P7. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 55 - 62, 8 s. ISBN 80-210-3130-1. info
BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Životní spokojenost adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým orientacím. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. s. 19-30, 12 s. ISBN 80-86633-09-8. info
POSPĚCHOVÁ, Tereza a Jaroslava BLÍŽKOVSKÁ. Vybrané komponenty sociální kompetence ve vztahu k ostatním osobnostním charakteristikám. Človek a spoločnosť, Košice: SAV Košice, 2003, roč. 6, č. 4, s. 18 - 29. ISSN 1335-3608. URL info
DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Optimismus adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým preferencím. In Práca a jej kontexty. Bratislava: SAV, 2003. s. 68-75, 8 s. ISBN 80-88982-75-8. info
BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Paralely a kontrasty v pohledech na základní kategorie lidské existence. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 103 - 112, 10 s. ISBN 80-210-2832-7. info
BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava a Kateřina RERYCHOVÁ. Jsou naši vysokoškoláci ve výhledech do budoucnosti nerealističtí optimisté? In Sociálne procesy a osobnosť 2002. 1. vydání. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV a Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2002. s. 38 - 47, 10 s. ISBN 80-967621-7-6. info
BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. "Sdělená bolest-poloviční bolest?" Sociální sdílení emocí. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: FF MU v Brně, 2001. s. 49-54. ISBN 80-210-2588-3. info
BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Jak se studuje (psychologie) v belgické Lovani? Konfrontace - časopis pro psychoterapii, Hradec Králové, 2001, roč. 12, č. 2, s. 80-83. ISSN 0862-8971. info
BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Taneční terapie primitivní expresí. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 101-113. Řada psychologická P4. ISBN 80-210-2516-6. info
BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Taneční terapie primitivní expresí. In Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: FF MU v Brně, 2000. s. 99-111. ISBN 80-210-2516-6. info
BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Úvod do taneční terapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 103 s. ISBN 80-210-2100-4. info
BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Úvod do taneční terapie. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, V Brně: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, P2, s. 57-62. ISSN 1211-3522. info
BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Taneční terapie v Paříži. Konfrontace : časopis pro psychoterapii (MDO), Hradec Králové: Aldis, 1998, roč. 9, č. 2, s. 22-29. ISSN 0862-8971. info
BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava. Reportáž o "aktivním sebeosvobozování". Pedagogická orientace, Brno: Česká pedagogická společnost - KONVOJ, 1996, roč. 1996, č. 20, s. 110-112. ISSN 1211-4669. info
BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava a Mojmír SVOBODA. Hypnosugestivní ataraxie v běžné stomatologické praxi. Česká stomatologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1994, roč. 1994, č. 1, s. 8-13. ISSN 1210-7891. info
 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa