24. 1. 2013

Reakce na: Společné prohlášení ČAA, CZMTA, ADCR a TANTER

Vzhledem k opakovaným nepravdivým a vysoce nekalosoutěžně konkurenčním vyjádřením CZMTA, ČAA, ADCR a TANTER proti AA i MAUT, a dokonce proti fyzickým osobám, na webových stránkách, nám nezbývá jiná cesta, než zahájení právních kroků na ochranu fyzických i právnických osob.

Dlouhodobě se snažíme s danými asociacemi najít společnou řeč, popř. alespoň udržet vzájemnou komunikaci v mezích zákona s dostatečným vzájemným respektem. I přes písemné zveřejněné nepravdivé útoky v 1. polovině 2012 proti AA i MAUT jsme po stažení těchto nepravdivých informací z webů těchto asociací (soukromá sdružení) ustoupili od plánovaných žalob. Vznikla vzájemná domluva po jednání v 7/2012, kdy se všechny asociace zavázaly k tomu, že nebudou veřejně napadat své konkurenty v oblasti uměleckých terapií na svých webových stránkách. Bohužel se v 1/2013 opět na webových stránkách CZMTA objevil poškozující text proti AA i MAUT, což vnímáme jako snahu o umělé zesílení vyjednávací pozice u veřejnosti před plánovanými jednáními ohledně vzniku profesí, kde všichni budeme dne 28.1.2013 jednat na MZ (Ministerstvo zdravotnictví). Máme písemně potvrzeno z MZ, že v období práce pracovní skupiny v NSP II. vedenou Dr. Marií Beníčkovu byla na MZ vedena paralelně jednání CZMTA a ČAA s cílem ukotvení profese – ovšem bez přizvání dalších subjektů včetně MAUT a AA. Pracovní skupina NSP byla následně zrušena vzhledem k termínu ukončení NSP II., kdy CZMTA, ČAA, ADCR i TANTER odmítly spolupráci s pracovní skupinou a žádaly pouze o její zrušení. Od jejich jednání se písemně distancovaly vysoké školy a univerzity, stejné nesouhlasné stanovisko vyjádřili dokonce tehdejší členové CZMTA, z nichž někteří následně ukončili svou činnost ve vedení CZMTA, nebo dokonce z CZMTA na základě jednání zejména Mgr. Lipského z CZMTA dobrovolně vystoupili. Pracovní skupina NSP II byla s ohledem na končící termín zakázky bez nalezení vzájemného konsensu zrušena. Nyní se na tvorbě profesí pokračuje na MZ, kdy se již nezdařilo CZMTA a ČAA vést jednání bez MAUT a AA, jak k tomu docházelo v 1. polovině 2012.

Cílem AA i MAUT je docílit vysoké erudovanosti ve vzdělávání se zajištěním bezpečnosti klienta při výkonu umělecko - terapeutické praxe. Za Akedemií Alternativa již stojí mnoho absolventů, kteří dělají nejen čest škole, ale i umělecko - terapeutickým oborům i za hranicemi ČR. Stále se zvyšující zájem o studium na naší škole pravděpodobně nedodává klidu taktéž asociacím, které se snaží vzdělávat popř. vzdělání chystají. MAUT - Moravská asociace uměleckých terapií je řádným členem EMTC (Evropská muzikoterapeutická konfederace) i WFMT (Světová federace muzikoterapie) a spolupracuje úspěšně s tuzemskými i zahraničními vysoce erudovanými odborníky.

Vzhledem k tomu, že se agresivita útoků asociací vůči AA i MAUT diametrálně zvyšuje, a dokonce Mgr. Gerlichová s podporou CZMTA nezrespektovala vzájemnou písemnou Dohodu o zástupci za ČR v EMTC (od 1.11.2012 drží Mgr. Gerlichová dle Dohody svůj post neoprávněně – od tohoto data má být dle písemné dohody zástupcem za ČR kandidát z MAUTu), stejně tak jsou na webových stránkách EMTC prostřednictvím Mgr. Gerlichové (místopředsedkyně CZMTA - předseda Mgr. Matěj Lipský) uveřejněny nepravdivé a poškozující informace. Vzhledem k opakovaným písemným výzvám k odstranění závadného stavu, které Mgr. Lipský za CZMTA odmítá napravit, nezbylo v dané situaci jiné řešení, než zahájení právních kroků. Na Mgr. Gerlichovou bylo již podáno trestní oznámení a vůči dalším asociacím i Mgr. Gerlichové jsou v současné době připravována další trestní oznámení vč. řešení daných zásahů do osobnostních práv prostřednictvím soudů ČR. V současné době již probíhají od úřadů statní správy rozsáhlá šetření ve věci podezření z porušování mnoha právních norem a dokonce zákonů ČR zejména ze strany CZMTA. Šetření úřadů však bude na základě vzniklých dezinterpretací z data 1/2013 rozšířeno i na další asociace. Vzhledem k tomu, že hlavní komunikaci vede Mgr. Matěj Lipský si dovolujeme zveřejnit pro dokreslení situace tento email, který již v roce 2010 zaslal svým kolegům. Úroveň a cílenost komunikace posuďte sami:

 

Mail: Datum: 07.07.2010 13:40

„V současné době a za stávajících okolností za sebe odmítám jakoukoliv spolupráci s MAUTem i Akademií Alternativa. Stejně se k tomu staví Jirka Kantor. Zajímá mě vyjádření všech ostatních, abychom kdyžtak vydali oficiální stanovisko. Co se pák týče máme jednu jedinou a sice, že se s nimi nebudeme bavit a zkusíme přesvědčit Evropu o tom, s kým mají spíš jednat. Nebo ať nás vyhodí všechny do doby, než se to tu urovná a pak budeme muset všichni hodně pracovat, abychom se MAUTu zbavili. Tj. udělat pořádně web, dohodnout stanovy, profesi, etiku, atestace, garance kurzů a pak se otevřít ven a přijmout cca 500 čekatelů o členství.“ Matěj

 

Je nám upřimně líto, že současní terapeuté, kteří se prezentují skrze své asociace jako erudovaní odborníci, neumějí s námi nalézt jinou cestu komunikace než v podobě cíleného porovnávání kvalit, které na jejich webových stránkách neoprávněně vyznívá v jejich prospěch, a to cestou snižování našich kvalit!

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa