Přijímací řízení

Aktuální přijímací řízení - 10.09.2017:

Přihlášky ke studiu můžete zasílat ještě do 02.10.2017. Přijímací řízení se bude konat v neděli 08.10.2017 v Olomouci. Přijímáme studenty na studium zahájené v akademickém roce 2017/18.
Nabízené studijní obory:
 

 

Studentem Akademie Alternativa může být osoba starší 18 - ti let, která odešle řádně vyplněnou přihlášku, úspěšně absolvuje výběrové řízení dle stanovených kritérií a bude zkušební komisí vybrána ke studiu. Výběrové řízení se skládá z části písemné (30 minut) a ústní (cca 15 minut). Při přijímacím řízení je sledována zejména motivace ke studiu a osobnostní profil uchazeče (vhodnost uchazeče pro výkon profese terapeuta). Součástí přijímacího řízení není talentová zkouška, ani nejsou zjišťovány teoretické znalosti. Není nutné přijít k přijímacímu řízení vybaven nastudovanou teorií či přečtenou literaturou, podrobné seznámení s teorií i praxí je náplní studia.

 

 

 

Přihláška

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa