Elena Schmutzová (Slovensko)


oblast TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE
Externí spolupráce, eurytmie


Web lektora
http://eurytmia.sk/

Pohybová terapeutka, lektorka lidových tanců na ZUŠ a Eurytmie ve waldorfských školách ze Žiliny. Absolventka několika významných evropských škol a studentka dalšího výcviku ve Švýcarku zaměřeného na pohybovou terapii. Umělecká vedoucí několika tanečních souborů v ČR i SR.


Video

Od svojich siedmych rokov sa venovala tancu a hre na klavír v umeleckej škole v Piešťanoch, kde sa narodila 18.9.1971. Počas štúdia na Gymnáziu v Piešťanoch tancovala vo FS Striebornica, ktorý sa venoval spracovávaniu ľudového tanečného prejavu piešťanského regiónu a zúčastnila sa s ním vystúpení na Slovensku i v zahraničí. Po maturite odišla do Viedne ako opatrovateľka k deťom, kde si prehlbovala svoje znalosti 8-ročného štúdia nemčiny. Po 1/2-ročnom pobyte sa vrátila do Piešťan, pôsobila vo FS Striebornica a pracovala v ZUŠ vo Vrbovom ako učiteľka-korepetítorka tanečného odboru. Od roku 1992 študovala na Vyššej odbornej škole hotelovej – manažment hotelov a CK. Po skončení štúdia pracovala vo viacerých odvetviach cestovného ruchu a cestovala po Európe a východnej Afrike. V roku 1997 začala študovať pohybové umenie eurytmia na Bildungstätte für Eurythmie vo Viedni a počas štúdia pracovala v Centre voľného času v Pezinku ako vedúca tanečného krúžku, a v Bratislave spolupracovala so skupinou Náručie, ktorá sa venovala práci s rodičmi a oboznamovaniu verejnosti s princípami waldorfskej pedagogiky. V roku 1997 bola jedným z organizátorov hudobného festivalu v Bratislave a pracovala na vlastnom umeleckom programe, ktorý bol odprezentovaný v Piešťanoch. 

Štúdium na Bildungsstätte für eurythmie vo Viedni ukončila absolventským vystúpením vo Viedni a vo Švajčiarsku v roku 2001. Na Štátnom jazykovom ústave v Bratislave absolvovala štátnu skúšku z nemeckého jazyka. V roku 2002 absolvovala seminár pedagogickej eurytmie pod vedením Waltera Appla. V tom istom roku sa spolu s manželom Wolfgangom Schmutzom, ktorý je povolaním klavirista, presťahovali do Bratislavy a pracovali v Súkromnej základnej škole waldorfskej a vydali sa na neľahkú cestu slobodne umelecky tvoriaceho živnostníka.

Od roku 2003 viedla samostatné umelecko-pedagogické kurzy eurytmie v Bratislave a v Žiline. V roku 2004 sa s manželom presťahovali do malej obce Kolárovice v okrese Bytča. Do roku 2006 pracovala ako vedúca tanečného krúžku v Centre pohybu a tanca Labyrint a v MŠ A.Kmeťa v Žiline. V súčasnosti sa venuje predovšetkým rozvoju pedagogickej eurytmie – vedie kurzy eurytmie v Olomouci, vedie kurzy pre deti i dospelých a spolupracuje s Moravskou asociáciou umeleckých terapií. Na Slovensku spolu s manželom spolupracuje s rôznymi materskými školami, robí odborné prednášky a kurzy rytmicko-pohybovej výchovy pre pedagogických pracovníkov, v Žiline spolupracuje s OZ Rodinná rozprávka a Spoločnosťou pre predškolskú výchovu. Vedie detský folklórny súbor Kolárik v a spieva vo folklórnej speváckej skupine v Kolároviciach.

 


Fotogalerie
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa