Jan Braunstein


oblast MUZIKOTERAPIE
Lektor, muzikoterapie


Web lektora
www.delos.cz


Video

Vzdělání

 

1989 - 1993   
Gymnázium (Přípotoční, Praha 10), ukončeno maturitou 
 
1993 - 1997   
Institut pedagogiky volného času v Praze – obor sociální terapie a léčebná pedagogika (zaměření na uměleckou terapii), absolv. práce na téma uplatnění elementárních hudebních zákonitostí v muzikoterapeutické práci
- průběžná praxe ve Svobodné speciální škole J. A. Komenského v Praze (pod odborným vedením J. Krčka)
- muzikoterapeutická praxe na letních terapeutických pobytech pro děti s neurotickými potížemi pod vedením MUDr. Zuzany Peterové
 
1997             
půlroční stáž v komunitním zařízení pro dospělé vyžadující zvláštní duševní péči - Dorfgemeinschaft   Brettachhöhe, Gerabron v Německu – samostatná muzikoterapeutická práce pod supervizí
- absolvování řady kursů zaměřených na uměleckou terapii a muzikoterapii (H. Mirsch, E. Mess, G.C. van Kries aj.)

 

 

Praxe

1998 - 2004   
Pedagog a muzikoterapeut ve Svobodné speciální škole J. A. Komenského,vedoucí dětského sboru a orchestru
 
1999 -           
lektor muzikoterapie na Akademii sociálního umění Tabor v Praze
 
2001 -           
vedoucí amatérského orchestru a sboru Akademie sociálního umění Tabor
 
2004 -           
zakladatel Ateliéru umělecké terapie Délos
 
průběžně -    
působení v různých hudebních tělesech (interpretace lidových písní, středověké hudby, komorní sbor En Arché, Camerata 2001, Pražské lyrové kvarteto aj.)

 


Fotogalerie
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa