Mgr. Petr Exler, Ph.D.


oblast ARTETERAPIE
Lektor, artefiletika


Web lektora
www.petr-exler.wz.cz

Vysokoškolský pedagog se zaměřením na výtvarnou výchovu a artefiletiku, malíř, kreslíř, keramik, fotograf, autor realizací do architektury, autor několika publikací a učebních osnov, pedagog s mnohaletou praxí na základních a základních uměleckých školách. Člen Unie výtvarných umělců Olomoucka. 


Video

Pracoviště    

Katedra výtvarné výchovy. Pedagogická fakulta UP v OlomouciVzdělání    

1972 - 1976 

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Obor:  Vychovatelství a výtvarná výchova
 Odborná praxe   

1977 - 2002
Dům dětí a mládeže Olomouc, výtvarný pedagog na výtvarném oboru (ověřování projektů)

1992 - 1994
Rodinná škola Olomouc. Externí výuka (malba, keramika)

1992 - 1997
Moravské reálné gymnázium. Externí výuka malba, keramika

1994 - 1998
Katedra výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci. Externí výuka kresba, malba, grafika, modelování

1998 -
dosud Pedagogická fakulta UP, katedra výtvarné výchovy, odborný asistent, didaktika výtvarné výchovy, artefiletika, arteterapie

 

 

Příspěvky na vědeckých konferencích a semináříchEXLER, P. Proudy ve výtvarné výchově II, seminář pro učitele, Pardubice, 24.3.2001.

EXLER, P. Ctnosti a neřesti M.B. Brauna, seminář k celostátní přehlídce ZUŠ, Šternberk, 28.9.2002.

EXLER, P. Pedagogické přístupy v artefiletické praxi, PdF UP Olomouc, 3.12. 2003.

EXLER, P. Výtvarné vzdělávání na 2. stupni ZUŠ, seminář KVV PdF UK, Praha, 2004.

EXLER, P. Výtvarné animace ve výchově uměním, PdF UP Olomouc, 2. ročník studentské vědecké konference, 2004.

EXLER, P. Výtvarně projektová metoda a její využití v praxi s dětmi a studenty
KVV PdF UMB Banská Bystrica, 2005, program SOKRATES, ERASMUS

EXLER, P. Projektové vyučování ve výtvarné výchově pro dospívající, ZUŠ V. Kaprálové,
Brno - Královo Pole, seminář z cyklu studium na II. Stupni VO ZUŠ, 1.4.2006.

EXLER, P. Výtvarně projektová metoda a její využití v rámci RVP ,,Umění
a kultura „ klub Velehradská, Kroměříž, seminář 15.2.2006.

Výzkumná stáž v rámci programu Socrates Erasmus, katedra VV PF UMB, Banská Bystrica, 2010.

 

 


Výběr z publikační činnosti


EXLER, P. Projekt setkání s kamenem. Seminář o krajině. Bratislava: 9.6. -  10.6.1998.

EXLER, P. Výtvarné animace ve výchově uměním. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů, Olomouc: 2004, s. 109 - 112.

EXLER, P. Výtvarné vzdělávání na II.stupni ZUŠ. Talent 2004,Ostrava: str.2 - 6.

EXLER, P., KVOCHOVÁ, Š. Artefiletické reflexe v projektech  výtvarné výchovy. Výtvarná výchova a mody její  komunikace, PdF UP Olomouc: 2004, s. 2. ISBN 80-244-0779-5.
                      
EXLER, P. Pedagogické reflexe v přípravě studentů ve výchově uměním. In Mezinárodní sborník. Tradice a perspektivy výchovy a vzdělání,  Česko – Slovenské pedagogické - studie 1, Olomouc: 2005, s.123-132, ISBN 80-7182-196-9.

EXLER, P. Výtvarná dílna. In Hana Babyrádová. Praha: Triton 2005, s. 269 - 278.

EXLER, P. Kapitoly z artefiletiky. In Škola muzejní pedagogiky 4. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.

EXLER, P. Výtvarné vzdělávání ve výchově uměním. In Vysokoškolská příprava výtvarných pedagogů – současný stav a perspektivy. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.

EXLER, P. Zkušenosti z ověřovaných aktivit s využitím artefiletických postupů. Talent, 2010. Ostrava: s.8 – 11.

EXLER, P. Poznatky z ověřovaných aktivit artefiletického projektového vyučování ve výchově uměním. In Pregraduální příprava učitelů primární školy v kontextu kurikulární reformy, Olomouc: 2011. S. 285 - 294.

 

 

Mezinárodní aktivity


EXLER, P.  Dny Her, výtvarné aktivity, Itálie - Bolzano, 18. - 21.6.1992.

EXLER, P. Mezinárodní plenér s žáky výtvarného oboru DDM Olomouc, Šternberk, 1994, 1995.

EXLER, P.,    JANEK,V. Natáčení videopořadu o sochařovi J. Koblasovi,  Německo - Hamburk, 22. - 27.5.1996.

EXLER, P.    Seminář o dětské výtvarné formě, Národní osvětové  centrum, Bratislava, 9. - 10.6.1998.

EXLER, P.  Výzkumná stáž v rámci programu SOCRATES, ERASMUS, 7.11. - 10.11.2005, katedra VV PF UMB, Banská Bystrica - Slovensko.

EXLER, P.  Zahraniční exkurze v rámci projektu Kvalitativní inovace výtvarně pedagogických studijních oborů, 28.8. - 2.9.2007, Kassel - Německo.

EXLER, P. Zahraniční kurz MŠMT  -Výtvarná kultura, dějiny umění, výchova k evropanství ,,Paříž - za kořeny evropské kultury“, 24. - 28.10.2007,
Paříž  - Francie, 2008 – Florencie.
 
Seznam spoluřešených vzdělávacích videopořadů /výběr/


JANEK.V., EXLER,P. Setkání s kamenem, projekt zaměřený na hebrejskou kulturu, Video studio DDM Olomouc, 22. min. 1992.
                                     
JANEK, V., EXLER, P. Výpravy do minulosti, dvouletý projekt inspirovaný pravěkou kulturou, Video studio DDM Olomouc, 20. min. 1994.

JANEK, V., EXLER, P. Cesty do pravěku, dokument výstavy výtvarných prací, 10. min. 1994.

EXLER, P., JANEK, V. Setkání v klášteře, projekt zaměřený na středověkou kulturu, Video studio DDM Olomouc, 20. min. 1996.

JANEK,V., EXLER, P.  Olomoucké Bienále, výstava dětských výtvarných prací, 20. min. 1996.

EXLER,P., JANEK,V.  Lednické setkání, projekt přibližuje výtvarné aktivity v Lednicko - valtickém areálu, Video studio DDM Olomouc, 16. min. 1997.

EXLER, P., JANEK,V. Evropa ve škole, výstava dětských výtvarných prací, 12. min. 1997.

JANEK,V., EXLER, P.  Sochař a učitel J.Koblasa v Německu, dokument přibližující významnou osobnost českého sochařství, video studio DDM Olomouc, 40. min. 1997.

JANEK,V., EXLER, P. Olomoucké Bienále, výstava dětských prací, 26. min. 1998.

EXLER, P., JANEK, V. Setkání s Tizianem, dokument o animaci v obrazárně, video studio DDM Olomouc, 16. min. 1999.

JANEK,V., EXLER, P. Barokní setkání, projekt zaměřený na Kuks, video studio DDM Olomouc, 12. min. 2000.

JANEK,V., EXLER, P. Ctnosti a neřesti M. B. Brauna, dokument určený pro školy, 13. min. 2000.

EXLER, P., JANEK, V.  Na Zelené hoře, setkání s barokní gotikou J. B. Santiniho, Studio DDM Olomouc, 15. min. 2002.

JANEK, V., EXLER, P. Setkání s barokem, setkání v klášteře s tvorbou J. B. Santiniho, Studio DDM Olomouc, 14. min. 2003.

JANEK,V., EXLER, P.  Králický poutník, setkání s jesenickou krajinou, Studio DDM Olomouc, 14. min. 2004.

JANEK,V., EXLER, P.  Cesty k pramenům, výtvarný  projekt o beskydské krajině, 15. min. 2005.
    

 

                                        
Granty

EXLER, P.  „Setkání s Tizianem“, Úřad města Olomouc, 1999.

EXLER, P.  „Setkání s mytologií“, Úřad města Olomouc, 2000.

EXLER, P. Symposium české sekce INSEA, Magistrát města Olomouc,  2002.
                    
EXLER, P.  „Setkání s českou barokní gotikou“,Úřad města Olomouc, 2001.

EXLER., P.  Adolf, M.  Fond rozvoje vysokých škol (inovace technického vybavení ateliéru kresby v budově UC UP Olomouc, 2004.

EXLER, P. Inovace galerie prima při PdF UP v Olomouci, Úřad města Olomouc, 2005.

EXLER, P. Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji, 2011.

 Absolvované kurzy


Kurz arteterapie (Studio Citadela, ve spolupráci s českou arteterapeutickou asociací) I,II, Olomouc, 2000.

Kurz arterfiletiky, pojetí výchovy uměním DDM Olomouc , 2002.

Kurz arteterapie - arteterapeutická práce s tvarem I - II (Hlína I-II, Praha Fokus ,2002.

Kurz artefiletiky - reflektivní pojetí výchovy uměním, DDM Olomouc, 2003.

Kurz arteterapie (Face It), výcvikový program, Praha, Fokus , 2003.

Kurz artefiletiky - reflektivně tvořivé projekty zaměřené na výtvarnou kulturu, Olomouc, 2004.

Kurz arteterapie - maska jako terapeutický prostředek, FOKUS Praha -  Komunitní centrum Břevnov, 2005.

Kurz artefiletiky - pojetí výchovy uměním, příprava ve specializovaném pojetí výtvarné výchovy a na pozitivní prevenci psychosociálně - patologických jevů, Olomouc, 2005.

Kurz aktivizačních výukových metod vycházejících z projektu  RWCT, PdF UP v Olomouci.

Kurz artefiletiky - pojetí výchovy uměním, DDM Olomouc, 2007.

Kurz artefiletiky , DDM Olomouc, 2009.

 Výstavní činnost /výběr/


Výtvarné práce dětí „Evropa ve škole“ - region. část, galerie DDM Olomouc,   6.3. - 26.3.1998.

Výtvarná soutěž ,,Olomoucké bienále“,Vlastivědné muzeum Olomouc, 4.6. - 28.6.1998.

Večer dokumentárních filmů, fotografií z výtvarných projektů 1992 - 1997, Divadlo hudby Olomouc 23.9.1998.

Výstava výtvarných prací z projektu „Setkání v Lednici“, galerie DDM Olomouc 5.1. - 30.2.1999.

Výstava výtvarných prací z projektu „Setkání s kamenem“, galerie Velehrad Olomouc 3.3. - 6.4.1999.

Evropa ve škole, výstava celonárodní přehlídky (garant akce , Vlastivědné muzeum Olomouc), 3.6. - 30.8.1999.

Výstava výtvarných prací z projektu - „Lednické setkání“ , galerie DDM Olomouc 14.1.1999 - 28.2.1999.

Výtvarné práce studentů z pedagog. praxe studentů - galerie Prima Olomouc, 10.1. - 4.2.2000.

Výtvarné práce dětí z DDM Olomouc, galerie Prima při Pdf UP Olomouc 11.2.- 10.3.2000.

Výstava výtvarných prací z projektu „Setkání s Tizianem“, galerie DDM Olomouc 14.1. - 28.2.2000.

Výstava výtvarných prací „Setkání s Tizianem“, Zámecká galerie Kroměříž 3.4. - 14.5.2000.

Výstava výtvarných prací „Olomoucké bienále“ 15.9. - 15.10.2000. Vlastivědné  muzeum Olomouc.

Výstava výtvarných prací z projektu „Setkání s mytologií“, galerie Prima při PdF UP Olomouc 18.1. - 30.3.2001.

Setkání s M.B. Braunem -Kuks, výstava výtvarných prací z projektu v Kuksu, galerie DDM Olomouc 17.1. - 30.3.2002.

Výstava výtvarných prací výtvarného oboru DDM Olomouc 5.12.2001 - 31.1. 2002, galerie Prima při PdF UP v Olomouci.

Výstava výtvarných prací žáků II. st. ZŠ - galerie Prima při PdF UP Olomouc 5.4. -  24.5.2002.

Výstava výtvarných prací žáků I. a II. stupně ZŠ - galerie Prima při PdF UP Olomouc 5.4. - 24.5.2002.

Výstava výtvarných prací studentů 1.roč. uč. I. st. ZŠ galerie Prima při PdF UP Olomouc 10. - 30.11.2002.

Kresba, grafika, výstava výtvarných prací 1. ročníku učitelství pro I. stupeň ZŠ, galerie Prima při PdF UP Olomouc, 2003, 2004.

DECENIUM - kolektivní výstava UVU Olomouc, Galerie G Olomouc, 5.12.- 31.1.2003.

Kresba, grafika, malba, výstava výtvarných prací žáků (1 . - 9.tř.) ZŠ Osecká, Lipník nad Bečvou, galerie při PdF UP v Olomouci, 28.4. - 30.8.2003.

Setkání s J.B. Santinim - výtvarný projekt, setkání s barokní kulturou,
výstava výtvarných prací z projektu ve Žďáru nad Sázavou na Zelené hoře, galerie v DDM Olomouc 23.1. - 11.4.2003.

Evropa ve škole I, výstava výtvarných prací žáků, galerie „Prima“ při PdF UP v Olomouci 16.12. - 15.12.2003.

Tajemství Kladrubského kláštera, výstava výtvarných prací, galerie DDM Olomouc 13.2. - 16.4.2004.

CIVITAS DEI - kolektivní výstava UVU Olomouc, Galerie „G“ Olomouc, 5.12. 2003 - 27.2.2004.

Výstava výtvarných prací ,,Králický poutník“ z výtvarného oboru DDM Olomouc, galerie Prima při PdF v Olomouci, 23.9. - 20.11.2005

Kresba - výstava výtarných prací studentů 1. ročníku učitelství pro I. stupeň ZŠ (vedli P. Exler, P. Šobáňová), galerie Prima při PdF UP v Olomouci, 3.6. - 30.9.2005.

Výstava výtvarných prací žáků z výtvarného oboru z DDM Olomouc, z projektu ,,Králický poutník“, galerie DDM Olomouc, 28.1 -  8.4.2005

BÍLÁ, výtvarný projekt ZUŠ V. Kopálové  BRNO, galerie  Umělecké centrum UP Olomouc 11.3. - 7.4.2005.

Výstava výtvarných prací ze ZŠ Hálkova Olomouc - vedena H. Hýžovou, galerie Prima při Pdf UP Olomouc, 13.3. - 10.5.2005.

NAVŠTĚVA, výstava pedagogů z KVV PdF UP Olomouc, galerie v Podkroví Banská Bystrica, 21.3. - 10.4.2006.

Výstava výtvarných prací z výtvarného projektu realizovaném v Kroměříži, galerie Prima při PdF UP v Olomouci, 6.2. - 7.4.2006.

Výstava výtvarných prací z výtvarného projektu ,, Cesty k pramenům“ - Čarták, galerie DDM Olomouc, 20.1. - 31.3.2006.

BEZ TITULU, výstava KVV PdF UP Olomouc, galerie Konvikt v uměleckém centru UP Olomouc, 21.2. - 31.3.2006.

Výstava výtvarných prací  z výtvarného oboru DDM Olomouc, z projektu Na Zelené hoře - Žďár nad Sázavou, galerie Prima při PdF Olomouc, 12.3 - 31.5.2007.

Výstava výtvarných prací z výtvarného projektu ,,Pod větrným mlýnem“, galerie DDM Olomouc, 19.1. -  30.3.2007.

Výstava výtvarných prací z výtvarného projektu ,, z pobytu na Soláňi - Čartáku“, galerie Prima při PdF Olomouc, 5.10. - 31.12.2007.

Kolektivní výstava UVU Olomouc, Galerie G Olomouc,, Fenomén Svobody“, 2009 – 2010.

Kolektivní výstava UVU Olomouc, Galerie G Olomouc,,Ateliéry“, 9.3.- 2.4.2011

Kolektivní výstava UVU Olomouc, Galerie Duha Prostějov,, Ars Olomuciana“, 4.7.-31.8.2011.

Výstava jubilejní, P.Exler, Ve znamení raka, výběr z tvorby 1980 – 2011, 5.10.-29.10.2011.

Kolektivní výstava UVU Olomouc, Ars Olomuciana, GVU v Hodoníně, 30.11.-30.12.2011.

Kolektivní výstava UVU Olomouc, Umění na cestách, Pitigliano – Itálie, 14.5.-29.5.2011.

Kolektivní výstava UVU Olomouc, Tendence 2012, Galerie Veteran Arena, 14.3.- 15.5.2012.
                                                                                                                
 Metodický materiál


EXLER, P. Setkání s kamenem. Katalog k putovní výstavě prací žáků výtvarného oboru DDM Olomouc. Votobia Olomouc, 1993. 16 s.

EXLER, P. Cesty do pravěku. Katalog k putovní výstavě prací žáků výtvarného oboru DDM Olomouc, Magelan Olomouc, 1994. 19 s.

EXLER, P. Setkání v klášteře. Katalog k putovní výstavě žáků výtvarného oboru
DDM Olomouc. Tip Studio Olomouc, 1995. 22 s.

EXLER, P. Rosa coeli aneb Setkání v klášteře. Katalog k putovní výstavě prací žáků výtvarného oboru DDM Olomouc, Studio Zlín, 1996. 33 s.

EXLER, P. Setkání s antickou mytologií. Katalog k putovní výstavě žáků výtvarného oboru DDM Olomouc, SSV Studio Olomouc, 2000. 32 s.
 
Metodický materiál k projektu „Setkání s antickou mytologií 2000.

K výtvarnému projektu „Setkání s českou barokní gotikou„Příběh J.B. Santiniho“, 2003. s. 1-3.

EXLER, P. Publikace- P. Exler, Ve znamení raka. Olomouc: 2011. s.71.

Jiné vědecko pedagogické aktivity – výtvarně vzdělávací projekty

EXLER, P. Vzpomínka na Jezeří, zdevastovaná krajina severních Čech, Litvínov, Jezeří, Osek, projekt doplněn videopořadem a výstavou. 1996.

EXLER, P. Setkání ve mlýně, Lednicko - valtický areál, Kuželov, projekt doplněn videopořadem, fotodokumentací a výstavou výtvarných prací. 1998.

EXLER, P. a kolektiv. Setkání s Tizianem, zámecká obrazárna a zahrady v Kroměříži, projekt doplněn videopořadem,  fotodokumentací a výstavou výtvarných prací,  1999.

EXLER, P. a kolektiv. Lednicko-valtické setkání, přiblížení antické mytologie, Lednicko -valtický areál, projekt doplněn videopořadem, fotodokumentací a výstavou výtvarných prací, 2000.

EXLER, P. a kolektiv. Setkání s barokem, zámek v Kuksu - Ctnosti a Neřesti, projekt doplněn videopořadem, fotodokumentací a výstava výtvarných prací, Kuks,  2001.

EXLER, P. a kolektiv. Setkání s českou barokní gotikou,, Setkání s J.B. Santinim, Žďár nad Sázavou, videopořad, fotodokumentace, výstava, 1.8. - 11.8.2002.

EXLER,P.,  JANEK,V. a kolektiv. Setkání s českou barokní gotikou, výtvarný projekt, Kladruby u Plzně, videopořad, fotodokumentace, výstava. 2003.

JANEK, V.,  EXLER, P. a kolektiv. Výtvarné soustředění ,, Králický poutník Hora Matky Boží, Králíky, projekt s videopořadem, fotodokumentací a výstavou, 2004.
 
EXLER, P.,  JANEK,V. Setkání letní fotografická dílna. Šternberk, Psychiatrická léčebna, fotodokumentace, výtvarná dílna, výstava, 2004.

JANEK, V.,  EXLER, P. a kolektiv. Výtvarný projekt ,, Cesty k pramenům - Čarták, projekt s videopořadem, fotodokumentací a výstavou, 2005.

JANEK, V.,  EXLER, P. a kolektiv. Výtvarný projekt ,, Pod větrným mlýnem,
Kuželov, projekt s fotodokumentací a výstavou, 2006.

TEPLÁ, H.,  EXLER,P. a kolektiv. Výtvarný projekt,, Losinské listy - V. Losiny“
projekt s fotodokumentací a výstavou, 2007.

TEPLÁ, H., EXLER,P.,JANEK,V. a kolektiv: Výtvarný projekt, Paměť kamene – Černá Voda, 2008.

EXLER, P., Kvalitativní inovace výtvarně – pedagogických studijních oborů, garant artefiletiky, projekt ESF¸KVV PdF UP Olomouc, 2006 -2008.

TEPLÁ, H., EXLER,P., JANEK, V. a kolektiv. Výtvarný projekt, Permoníci a kameníci – Horní Lipová, 2009.

TEPLÁ, H., EXLER,P., JANEK, V. a kolektiv. Výtvarný projekt, Stará bydliště – Jimramov, 2010.

TEPLÁ,H.,EXLER,P.,JANEK,V. a kolektiv.Výtvarný projekt, Malá Skála,2011.

 Organizační a popularizační aktivity/výběr/


EXLER, P. Celonárodní přehlídka ZUŠ Karlovy Vary, člen poroty, 22. - 24.5. 1998.

EXLER, P. Návrh realizace plakátu, sborníku a tiskových materiálů pro národní přehlídku ,,Evropa ve škole“, 1999.

EXLER, P. Úvodní slovo k zahájení výstavy v galerii Velehrad Olomouc, výstava fotografií V. Janka - dokument dětského zážitku, 31.10.2002.

EXLER, P. Celonárodní přehlídka ZUŠ Šternberk, člen poroty a instalace výstavy, augustiniánský klášter Šternberk, 21.9. - 26.9.2002.

EXLER, P. Celonárodní přehlídka Evropa ve škole, člen poroty, Uherské Hradiště, 16.5. -17.5.2002.

EXLER, P. Úvodní slovo k zahájení výstavy, galerie Podkova Olomouc, keramická tvorba I. Procházkové, listopad  2003.

EXLER, P. Celostátní výtvarná soutěž Evropa ve škole, člen poroty, Olomouc, 2006.

EXLER, P. Výtvarná a literární soutěž Olomoucké bienále, člen poroty, 2006.

EXLER, P. Sváteční slovo, Česká televize Ostrava, 26.8.2007.

EXLER, P. Úvodní slovo k zahájení výstavy, galerie Patro Olomouc, D. Jemelka – obrazy, 4.10.2011.
 Recenze


EXLER, P.  Didaktika výtvarné výchovy V., nejen pro ZUŠ V. Roeselová, PdF UK Praha: 2001. ISBN 80-7290-058-7.

EXLER,P. Kapitoly z didaktiky výtvarné výchovy, P. Šobáňová, Vydavatelství UP Olomouc: ISBN 80-244-1469-4.
 
Zahraniční pobyty


Odborné vzdělávací programy pro studenty a učitele z ČR, ve spolupráci KVV PdF UP Olomouc a KVV PdF JU České Budějovice:
1993 -  Egypt, Itálie
1994 -  Řecko, Anglie
1995 ¬ Sicílie, Francie
1996 -  Německo, Řecko, Kréta
1997 -  Bretaň - Francie
1998 -  Sardinie, Korsika
1999 -  Irsko
2003 -  Francie
2004 -  Sicílie
2005 -  Francie, Itálie
2006 -  Izrael
2007 -  Provence - Francie
2007 -  Paříž – Francie
2008, 2010 -  Florencie
2009 -  Řím
Jiné odborné aktivity


1990 - člen Unie výtvarných umělců Olomoucka
1996 -  člen výtvarné sekce  ÚUR ZUŠ při MŠ MT Praha
1999 -  člen české sekce INSEA
2002 -  spoluorganizátor Symposia České sekce INSEA, Výtvarná výchova a mody její komunikace. Olomouc, Pedagogická fakulta

 


Fotogalerie
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa