Mgr. Petr Škranc, DT


oblast MUZIKOTERAPIE
Lektor, muzikoterapie, speciální pedagogika

Muzikoterapeut, speciální pedagog, akreditovaný lektor muzikoterapie, lektor seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, člen pracovní skupiny pro vznik povolání muzikoterapeut (NSP II.) a předseda Asociace muzikoterapie (MAUT). Na Pedagogické fakultě MU vystudoval speciální pedagogiku.


Video

Vzdělání

1982 —1991     
ZŠ pro tělesně postižené Brno Kociánka

1993 — 1997    
Gymnázium Integra Brno 

1997 — 2000     
VOŠ pedagogická, Litomyšl, obor Speciální pedagogika 

2003 — 2009     
PdF MU Brno, obor Speciální pedagogika 
Studium waldorfské pedagogiky, Praha 

2008 - 2010      
Studium na Akademii Alternativa s.r.o. - obor Muzikoterapie
 
2016 - doktorant Ph.D. na Pedf MU Brno
 
 

Ostatní kurzy

2000           
Praha, Muzikoterapie
Žirovnice, Muzikoterapie

2005           
Zvládání problémových klientů
 Praxe

1997 - 2000  

 ÚSP pro tělesně postižené Kociánka Brno, pomocný vychovatel v Centru tvořivé činnosti se zaměřením na výuku hudby


2000 - 2008   

Nadatio Samaritanus o.s. - stacionář pro mentálně a tělesně postižené - muzikoterapie


2008 -  2016          

Veleta o.s. - stacionář pro mentálně a tělesně postižené - muzikoterapie


2009 -            

Asociace muzikoterapie ČR (MAUT) - Předseda 

 


Fotogalerie
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa