PhDr. Marie Dlabačová, DiS.


oblasti Arteterapie, Muzikoterapie, Dramaterapie, Tanečně-Pohybová Terapie
Lektor, psychologie, psychoterapie


Video

Pracovní zkušenosti

1994 – 1996
Všeobecná zdravotní pojišťovna ve Zlíně, referentka.
 
1996 – 1998
Základní škola Březnice, výuka v 1. a 2. ročníku.
 
1999 – 2002
Nemocnice ve Valašském Meziříčí - porodní asistentka na gynekologickém oddělení.
 
2002 - 2010
Fakultní nemocnice v Olomouci, Porodnicko – gynekologická klinika - porodní asistentka na JIP.
 
2006 - 2010
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – mentor klinické praxe pro studenty lékařské fakulty a zahraniční studenty na odborné stáži.
 
2010
CMTF UP – výuka psychologie.
 
2010 – dosud
Fakultní nemocnice Olomouc – Oddělení klinické psychologie. Psycholog na Porodnicko - gynekologické klinice.

 
 

 

Vzdělání

1990 - 1994

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě, ukončeno maturitou.
 
1996 - 1999
Vyšší zdravotnická škola ve Zlíně – porodní asistentka, ukončeno absolutoriem, získaný titul Dis.
 
2005 - 2007
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta - jednooborová psychologie, ukončeno státní závěrečnou zkouškou, získaný titul Bc.
 
2006 – 2007
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta - dvousemestrové studium Mentor odborné praxe, ukončeno zkouškou.
 
2007 – 2009
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta – navazující magisterské studium psychologie. Rigorózní práce.
 

 


 

Účast na kurzech a konferencích

1999 – 2002
Vedení kurzu psychoprofylaxe, příprava k porodu těhotných žen a jejich partnerů, lektorka cvičení v těhotenství. Nemocnice ve Valašském Meziříčí.
 
2006           
Certifikovaný kurz „Prenatální psychologie“ , NCONZO Brno.
 
2007
Certifikovaný kurz „Pacient a bolest“, NCONZO Brno.
 
2010 – 2015 
Výcvik v Poradenství a psychoterapii zaměřené na člověka.

 

 


 

Aktivní účast a přednášková činnost

2000: Psychika žen trpících inkontinencí. Konference porodních asistentek ve Zlíně.

2008: Mentální změny po porodu. Mateřství - odborná mezinárodní konference porodních asistentek, Dětských a všeobecných sester, Academia centrum UTB ve Zlíně.

2009: Psychické změny po porodu. Konference: Spolupráce lékaře a porodní asistentky. FN v Olomouci.

2010: Komunikační dovednosti ve zdravotnictví. Seminář Porodnicko-gynekologické kliniky v Olomouci, posluchárna Teoretických ústavů LF UP Olomouc.

 

 

 

Závěrečné práce

1999 - Inkontinence moči u žen – absolventská práce – Vyšší zdravotnická škola Zlín.

2007 - Mentální změny po porodu – diplomová bakalářská práce – Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra psychologie.

2009 - Změny citového prožívání po porodu. Magisterská diplomová práce , FF UP v Olomouci. Vedoucí práce prof. A. Plháková, CsC.

2009 - Prožívání těhotenství a poporodního období. Rigorózní práce. FF UP v Olomouci.

 


Fotogalerie
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa