Sabine Fichter, CMA (Německo)


oblast TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE
Zahraniční lektor, tanečně - pohybová terapie


Web lektora
https://www.dellarte.it

Narodila se v jižním Německu a studovala moderní a současný tanec v Düsseldorfu, v Berlíně a v Evropském centru pro vývoj tance (EDDC) v Arnhemu (Nizozemsko). Přes deset let působila jako tanečnice v tanečních společnostech jako Neuer Tanz, Frey Faust, Telos a Exis Dance. V Berlíně, Kielu, Brémách a Drážďanech představila i vlastní choreografie. V roce 1997 vystudovala Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies (LIMS, New York), obor pohybová analýza. Nyní působí jako hostující učitelka v rámci evropských CMA výcviků. V roce 2004 získala na univerzitě v Surrey (Velká Británie) magisterský titul z Labanovy analýzy pohybu a somatických studií. Od září 2004 vede somaticky orientovanou pohybovou výuku, kompozici a Labanovu analýzu pohybu na londýnské Metropolitní univerzitě, na Limerick University (Irsko) a na Palucca Dance Univerzity v Drážďanech. V Drážďanech také působí jako asistentka výzkumu pro InnoLernenTanz, což je projekt, který zkoumá novátorské strategie vyučování a učení se.

Už 13 let pracuje na psychiatrickém oddělení nemocnice Carl Gustav Carus v Drážďanech jako somatická lékařka/pohybová terapeutka pro děti a mladistvé. Hlavní záběr její terapeutické práce je tělesně orientovaná terapie pro pacienty s poruchami příjmu potravy. Sabine je držitelkou certifikátu integrační komunikace od Psychologického centra v Lipsku / Univerzita aplikovaných věd, Mittweida. Sabine se v září 2012 stala ředitelkou tanečního programu v Accademii dell"Arte v italském Arezzu. Zde učí divadelní studenty pohybovou výuku založenou na Labanově analýze.


Video

Vzdělání

září 1976 – červen 1984

střední škola v St. Georgen (Německo)

Maturitní zkouška v květnu 1984

 

 

Odborný výcvik

září 1984 – únor 1986
intenzivní taneční výcvik na baletní škole dos Santos ve Freiburgu (Německo) v centru současného tance Bewegungsart ve Freiburgu (Německo)
 
březen 1986 – červen 1989
Taneční a divadlení výcvik v Rheinische Tanz- und Theaterschule, DIE WERKSTATT, v Düsseldorfu (Německo)
 
září 1989 – červen 1990
Výcvik současného a moderního tance v TANZTANGENTE v Berlíně (Německo)
 
září 1990 – červen 1991
Současný tanec na Hogeschool voor Beeldende Kunst, Evropské centrum tanečního vývoje v Arnhemu (Nizozemsko)
 
srpen 1995 – srpen 1997
certifikovaný program ve studiu Labana, Eurolab Berlín/ LIMS,New York
 
květen 2003 - březen 2004
magisterský program v Labanovy analýzy pohybu a somatických studií na univerzitě v Surrey v Guildfordu (Velká Británie).
Konečný titul: Magisterský titul (Merit)
 
09/2009 – 06/2011
Postgraduální výcvik na Univerzitě aplikovaných věd v Mittweidě v oboru Komunikace/Řešení konfliktů.

 

 
 

Odborná zkušenost jako učitelka a somatická lékařka

září 1993 – květen 1995
TELOS, Škola tance a terapie, Stuttgart (Německo)
 
Učitelka baletu, modreních/současných tanců, improvizace, tělesného uvědomění a choreografie.
Výuka probíhala na všech úrovních (děti, dospělí). Neslyšící děti a tanečníci sdružili v rámci programu TELOS.
 
září 1995 – červen 1999 
Schule des Landessportbundes v Berlíně
 
Odborný výcvik pro pedagogy z oboru sport a gymnastika Gymnastika
Na částečný úvazek místo učitelky baletu, techniky moderního tance, improvizace a choreografie.
Vzdělávala jsem studenty od jejich prvního roku do roku ukončení studia (třetí rok).
Pokud jde o jejich konečné pohybové zkoušky, byla jsem jejich poradkyní a také jsem byla členkou zkušební komise.
Řídila jsem několik choreografických projektů, které byly prezentovány na veřejnosti (při příležitostech Kieler Woche, Kiel; Gymnastrada, Berlin; Bertold-Brecht-Project, Berliner Ensemble Theater, Berlin).
od září 1999 fakultní nemocnice Carl Gustav Carus, Drážďany (Německo)
Oddělení dětské a dorostové psychiatrie Certifikovaná pohybová analytika a somatická lékařka na oddělení poruch příjmu potravy.
 
září 2000 – červen 2004 
Heinrich-Schuetz-Konservatorium fuer Musik und Tanz v Drážďanech.
Učitelka baletu, současného tance a improvizace.
10/2004- 2011
Lektorka Labanovy pohybové analýzy, Bartenieff Fundamentals a současného tance na Metropolitní univerzitě v Londýně a na Univerzitě Limerick v Irsku.
 
od září 2006
Lektorka Labanovy pohybové analýzy a Bartenieff Fundamentals na Palucca Dance University v Drážďanech (magisterský program choreografie, magisterský program taneční pedagogika, bakalářský program tanec)
 
od srpna 2011
Lektorka Labanovy pohybové analýzy v rámci programu CMA v centru taneční terapie AGAPE v Belgii (ve spolupráci s LIMS, Labanovým institutem pro pohybová studia)
 
od září 2012 
Režisérkou tanečního programu Accademia dell’Arte v Arezzu (Itálie).

 

 

 

Taneční kariéra

1991 – 1992
Tanečnice ve Frey-Faust-Company v Düsselforfu (Německo)
Režiséři: Frey Faust/ Isabelle Fuchs
 
1992 – 1993
Tanečnice v taneční společnosti NEUER TANZ, v Düsseldorfu (Německo)
Režiséři: Wanda Golonka/ VA Woelfl
 
1993 – 1995
Hostující tančnice ve společnosti TELOS, ve Stuttgartu (Německo)
Režisérka: Ursula Bischoff
 
1995 – 1999
Tanečnice v taneční společnosti EXISTANZ, Drážďany (Německo)
Režisérka: Iris Sputh,
 
od roku 2009 Spolupráce s Jean Kirsten (výtvarnice, Drážďany) Četné nezávislé projekty s tanečníky z Tanztheater v Brémách a tanečníky z Drážďan.
 

 

 

Vědecká práce

2004, diplomová práce, Univerzita v Surrey:
„Pozorování pohybu při procesu terapie s pacienty trpící mentální anorexií – Labanova analýza jako prostředek pro diagnózu a léčbu“
 
07/2007-07/2008 Výzkumná asistentka Prof. Dr. Helen Paynové na Univerzitě v Hertfordshire ve Velké Británii.
 
2011, téma konečné práce (studium komunikace a učení se ve skupinách): „Tělesné uvědomění a řeč těla v kontextu komunikačního výcviku"
 
leden 2012 – leden 2013 Vědecká pracovnice na Palucca Dance University v Drážďanech.
Výzkumný projekt InnoLernenTanz (Režiséři: Prof. Jenny Coogan, Prof. José Biondi)

 

 


Fotogalerie
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa