24. 5. 2012

Otevřené setkání proběhlo úspěšně

Dnešní Otevřené setkání zájemců o vznik povolání muzikoterapeut a arteterapeut iniciované pracovní skupinou NSP pro vznik povolání muzikoterapeut a arteterapeut proběhlo v Olomouci úspěšně. 

 

Setkání se zúčastnili členové asociace CZMTA, MAUT a ČAA, zástupci vysokých škol, Akademie Alternativa i praktikující muzikoterapeuté a arteterapeuté. Setkání vedla vedoucí pracovní skupiny a členka sektorové rady Dr. Beníčková a zúčastnil se také předseda sektorové rady Dr. Zatloukal a členové pracovní skupiny. Zájemci byli seznámeni s dosavadní prací pracovní skupiny a náplní Národní soustavy povolání. Pracovní skupina vyzvala všechny zúčastněné k zaslání návrhů týkajících se konkrétní náplně metodických šablon jednotlivých povolání. Výsledkem jednání je příslib další spolupráce nad vznikající podobou povolání v rámci NSP II. a ustanovení dalšího otevřeného setkání, kde budou dnešní zúčastnění zájemci pokračovat v cestě k dlouho očekávaným profesím.

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa