Diplomovaný terapeut

Absolventi umělecko - terapeutického studia a výcviku u nás mohou získat titul:

DIPLOMOVANÝ TERAPEUT

pro arteterapeuty, muzikoterapeuty, dramaterapeuty a tanečně – pohybové terapeuty

Akademie Alternativa s.r.o. uděluje titul „Diplomovaný terapeut“ se zkratkou „DT“ za jménem s platností ve všech státech EU za těchto podmínek:

 

Varianta A 

 

 1. Absolvování umělecko -  terapeutického studia a výcviku v Akademii Alternativa (480 hodin) -  dle specializace – arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, tanečně – pohybová terapie (kompletní nabídka - odkaz zde)

 2. Zaslání přihlášky „ Zkouška DT“ (odkaz zde)

 3. Zaplacení poplatku: 5000 Kč

 4. Absolvování specializačního studia a Zkoušky Diplomovaný terapeut (Celkem 20 hodin)

 

 

 

Varianta B

 

 1. Absolvování výcviku nebo studia v jiných institucích (min. 180 hodin uceleného výcviku nebo studia / dle specializace – arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, tanečně – pohybová terapie.

 2. Zaslání přihlášky „Navazující  studium“ (odkaz zde)

 3. E-mailem (info@akademiealternativa.cz) zaslána kopie (scan) potvrzení o absolvování výcviku nebo studia v institucích mimo Akademii Alternativa (min. 180 hodin uceleného výcvikového programu)

 4. Absolvování přijímacího řízení: po přijetí zaplacení 1. části školného / 5 tisíc Kč (přípravné školné)

 5. Zaplacení další části školného: 40 000 Kč

 6. Školné rozděleno do dvou splátek:

 • 1. splátka 20 tisíc Kč – nejpozději v první výukový den studia

 • 2. splátka 20 tisíc Kč - nejpozději do tři měsíců od prvního výukového dne studia

      7. Absolvování navazujícího studia a výcviku 

               - obsahuje sebezkušenostní výcvik, teoretickou, praktickou a supervizní část

               - studium bude rozloženo maximálně do dvou let (300 hodin)

      8. Zaplacení poplatku: 5000 Kč

      9. Absolvování specializačního studia a Zkoušky Diplomovaný terapeut (Celkem 20 hodin)

 

 

 

TUTUL "DT"

 
Titul "DT" je chápán jako profesní označení, nenahrazuje akademické tituly, pedagogické hodnosti, vědecké hodnosti ani označení absolventů VOŠ.
 
 
 
 
 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa