Semináře

Podmínkou účasti na semináři je odeslání řádně vyplněné přihlášky, souhlas s organizačním řádem Akademie Alternativa a zaplacení daného semináře. Variabilní symbol, číslo účtu a specifický symbol Vám bude zaslán mailem po obdržení Vaší elektronické přihlášky. 

 

Aktuální semináře:

 

Každý z nás se občas zastaví, nebo je nucen se zastavit a přemýšlí kam jít dál. S přibývajícími životními zkušenostmi a klíčovými životními událostmi přichází i nezodpovězené otázky. Odkud přicházím, kdo jsem, kam jdu.....?
Nejen těmito otázkami se budeme zabývat na našich sebepoznávacích arteterapeutických seminářích, které jsme pro vás připravili. V únoru to budou dva malé na sobě nezávislé „ochutnávací“ semináře a po nich následují dva komplexní tématické semináře, každý o šesti setkáních. Maximální počet posluchačů bude 10.

 

Únorové „ochutnávací“ semináře:

termíny:
8.2.2018
15.2.2018
 
Termíny vždy ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 ( do 18:30 - 30 minut po skončení jsou rezervovány na případné individuální otázky)
cena jednoho odpoledního semináře 200,- Kč
Dva menší semináře jsou ochutnávkou na semináře následující. Na každém bude použita jiná arteterapeutická technika, ale na obou se budeme zabývat tématem „ změny“.
 
 

Cyklus seminářů od března 2018:

První seminář jednoduše nazvaný JÁ, se věnuje osobním otázkám a různým životním pohledům. Volba témat: „ Kdo jsem?, Jak vidím sám/a sebe?, „Jak mně vnímá mé okolí?“, „Minulost je dána, nyní rozhoduji o mé budoucnosti“, a další. Druhý seminář nazvaný JÁ a ONI, se věnuje více naší interakci s naším okolím. Objevují se zde známá témata „ Kdo jsem“, ale i „ Mám nějaké bezpečné místo“, „ Jak zacházím s konflikty“, „Co bych chtěl/a změnit“, „Vztahy“ atd.
 
Termíny vždy ve čtvrtek od 16:00 do 19:00 (do 19:30 - 30 minut po skončení jsou rezervovány na případné individuální otázky).
 
Seminář : JÁ
8.3.2018
15.3.2018
22.3.2018
29.3.2018
5.4.2018
12.4.2018
 
Seminář: JÁ a ONI
10.5.2018
17.5.2018
24.5.2018
31.5.2018
7.6.2018
14.6.2018
 
Cena za 6 setkání 1800,-Kč
Druhý běh obou seminářů od cca. 13.září do poloviny prosince 2018
 
 Storno poplatky:
Při písemném odhlášení (mail) nejpozději 11 dní před setkáním (včetně) - storno poplatek 50% z uhrazené částky. Při písemném odhlášení (mail) posledních 10 dní před setkáním - storno poplatek 100 % z uhrazené částky. Na odhlášení formou telefonu nebude brán zřetel. Kompenzace lze pouze formou náhradní osoby - v tomto případě nás kontaktujte mailem (info@akademiealternativa.cz).

 
Semináře jsou skupinové s individuálním přístupem, vycházejícím z Rogersovské humanitní psychologie. Pomocí různých arteterapeutických technik, kreslení, malování, práce s hlínou, koláží, pohlednic, Landartu, textů.... zrcadlíme naše vnitřní prožívání a skupina v čele s arteterapeutem, pomocí zpětné vazby i jiných technik otvírá témata, vytváří bezpečné prostředí, podává pomocnou ruku i uzavírá citlivá místa. Na setkáních se nic nehodnotí a neposuzuje, věci které se právě dějí jsou v pořádku a správné. Na seminářích se vnímá přítomnost vědomě a zachycuje se autenticky, nevytváří se umělecká díla, takže není nutné „umět“ kreslit či být umělecky nadaný. Vzniklá tvorba je pomocníkem, pro arteterapeuta i posluchače. Arteterapeut upozorní na viděné, ale nedělá žádné diagnózy či závěry, pomáhá posluchači aby našel sám odpovědi na aktuální otázky a dění. Vzniklá tvorba je tak velmi intimní zpovědí, je majetkem posluchače a nebude vystavována či reprodukována. Semináře jsou na sobě nezávislé a je možné navštívit všechny, či jednotlivě podle osobního výběru.
 
Těšíme se na vás
Vaše Soňa
 
 
O lektorce:
 

Soňa Šebela

Dipl. Arteterapeutka, lektorka jogy a německého jazyka. Studium Arteterapie v Bernu, Švýcarsko na „Institut für Transpersonale Psychologie und Intermediale Kunsttherapie“ s akteditací „Goldsmith University of London.“ Praxe na psychiatrii Bern odd. psychóz, schizofrenie, návykových látek, depresí, vlastní praxe arteterapeutky. V ČR praxe arteterapeutky s drogově a alkoholově závislými, organizace sebepoznávacích kurzů. Nyní práce arteterapeuta s onkologicky nemocnými. Studium muzikoterapie na Akademie Alternativa.

 
 

Semináře

Osobní a kontaktní údaje

Mám zájem o seminář

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa