Diplomovaný terapeut

Absolventi umělecko - terapeutického studia a výcviku u nás mohou získat titul:

DIPLOMOVANÝ TERAPEUT

pro arteterapeuty, muzikoterapeuty, dramaterapeuty a tanečně – pohybové terapeuty

 

 

Akademie Alternativa s.r.o. uděluje titul „Diplomovaný terapeut“ se zkratkou „DT“ za jménem s platností ve všech státech EU za těchto podmínek:

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ TITULU "DT"

 

  1. Absolvování umělecko -  terapeutického studia a výcviku v Akademii Alternativa (480 hodin) -  dle specializace – arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, tanečně – pohybová terapie (kompletní nabídka - odkaz zde)
  2. Zaslání přihlášky „ Zkouška DT“ (odkaz zde)
  3. Zaplacení poplatku: 15 000 Kč
  4. Absolvování specializačního studia a Zkoušky Diplomovaný terapeut (Celkem 20 hodin)

 

 

TUTUL "DT"

 
Titul "DT" je chápán jako profesní označení, nenahrazuje akademické tituly, pedagogické hodnosti, vědecké hodnosti ani označení absolventů VOŠ.
 
 
 
 
 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa