Dramaterapie 1. - 3. ročník

 

 

DRAMATERAPIE - Názvy předmětů:

Dramaterapie a dramatická výchova v primární pedagogice
Dramaterapie a dramatická výchova ve speciální pedagogice
Sebezkušenostní techniky v dramaterapii
Teoretická východiska dramaterapie
Storytelling, senioři, teenageři
Seznamovací techniky v dramaterapii
Komunikační dovednosti, dramatická výchova a divadlo fórum
Specifické poruchy učení a chování v praxi dramaterapeuta
Komprehenzivní péče
Sebezkušenostní techniky v muzikoterapii
Psychodiagnostika
Interaktivní metody v dramaterapii a dramatické výchově
Dokumentace v dramaterapii a dramatické výchově
Dramaterapie - diagnostika
Dramaterapie a rozvoj kreativity
Praktická cvičení v dramaterapii
Skupinová práce v dramaterapii
Muzikoterapie – práce se skupinou
Arteterapie
Dramaterapeutické techniky - kombinované postižení
Dramaterapie – prevence sociopatologických jevů
Téma jako životní model v pojetí dramaterapie
Individuální dramaterapie –praktické ukázky
Psychologické aspekty dramaterapie
Pohybová terapie
Praktická cvičení v arteterapii
Psychopatologie
Obhajoba závěrečné práce a závěrečná zkouška

Celkem – 3 roky – 480 hodin (160 hodin ročně)

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa