KURZ: Síla stromů - arteterapie s využitím intermediální tvorby

 

ARTETERAPEUTICKÝ CERTIFIKOVANÝ KURZ: SÍLA STROMŮ - ARTETERAPIE S VYUŽITÍM INTERMEDIÁLNÍ TVORBY

 
 
 
 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ: Olomouc (odkaz zde)
POČET SETKÁNÍ: 1 intenzivní setkání / 2 dny / 16 hodin
TERMÍN: 15. - 16.06.2024
 
 • 15.06.2024 / 9:00 - 13:00 / oběd / 15:00 - 19:00 (SOBOTA)
 • 16.06.2024 / 9:00 - 13:00 (NEDĚLE)
 
 • Kurz „SÍLA STROMŮ - ARTETERAPIE S VYUŽITÍM INTERMEDIÁLNÍ TVORBY" je určený pro laickou i odbornou verejnost. 

 

Anotace:

Víkendové setkání lidí hledajících další možnosti svého osobního i profesního růstu prostřednictvím arteterapie. Zaměříme se na motivační a emocionální složky naší osobnosti, podpoříme sebepoznání, sebevyjádření, vlastní osobnostní růst. Uvědomíme si své zdroje síly, kromě výtvarného vyjádření využijeme i další druhy umění. Nahlédneme do nás samotných, pokusíme se uvědomit si svoje vzorce řešení problémů, rozvineme vlastní kreativitu s cílem postupného dosažení harmonického naladění.

 

 
​"Arteterapie je samostatný a svébytný slibně se rozvíjející obor, který využívá jako terapeutický prostředek umění. Napomáhá při léčbě, prevenci, relaxaci, umožňuje vlastní sebereflexi (uvědomění) a reflektuje psychický i emoční stav klienta. Umělecká tvorba (výtvarné dílo - artefakt) je v tomto případě prostředek - nikoli cíl (jako je tomu ve výtvarné výchově). Tento prostředek představuje tzv. most mezi klientem a arteterapeutem. Most, který poskytuje bezpečné prostředí. Most, který nám umožní vhled a otevře cestu k tématům klienta. Arteterapeut má ve vztahu ke klientovi roli tzv. průvodce. Nerozhoduje za klienta, ale pomáhá mu učinit rozhodnutí s dostatečným uvědoměním a s patřičným nadhledem."
(Tomáš Beníček)
 
 
 
 

JMÉNO LEKTORA:  Mgr. Marcela Štěrbová, DT

 

 
 
 
PROFESNÍ MEDAILONEK:
Speciální pedagog (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie), arteterapeut a diplomovaný terapeut. Svou pedagogickou praxi jsem začínala v mateřské škole, brzy jsem změnila obor a nyní mám za sebou 25 let praxe ve speciálním školství. Bohaté zkušenosti mám zejména s klienty s mentálním a kombinovaným postižením, s dětmi se závažnými poruchami chování. Arteterapie a mé osobní setkávání se s ní naprosto změnilo můj život v osobní i profesní rovině. Arteterapeutické zkušenosti získávám nejen s dětmi, ale i s dospělými klienty s postižením.  Více informací -  Odkaz zde

 

 

CO ZÍSKÁTE?

 • Certifikát od instituce akreditované MŠMT s mnohaletou zkušeností ve vzdělávání v oblasti uměleckých terapií (www.akademiealternativa.cz).
 • Odborná garance kurzu: MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, Asociace arteterapie ČR (www.maut.cz)
 • Nové profesní trendy, techniky a metody pro vlastní rozvoj i profesní praxi
 • Osobní i terapeutické podněty pro vlastní seberozvoj
 • Bezpečné setkání v terapeutickém prostoru
 
CERTIFIKÁT: SÍLA STROMŮ - ARTETERAPIE S VYUŽITÍM INTERMEDIÁLNÍ TVORBY (16 hodin)
         
 
 
 

JAK BUDOU SETKÁNÍ PROBÍHAT?

 1. Vyzkoušíte si a prožijete konkrétní terapeutická cvičení.
 2. Vznikne prostor pro společnou diskusi nad osobní zkušeností s tématem a otevřeme další možnosti osobního rozvoje.
 3. Abyste lépe porozuměli, co se při cvičeních děje uvnitř vás samotných, bude tématické setkání provázet stručná teorie.
 4. Zodpovíme si otázky, které vás budou v souvislosti s danou tématikou zajímat.

 

 

CO SI Z KURZU ODNESETE?

 • Zásobník praktických cvičení.
 • Návody pro terapeutickou praxi.
 • Metodické postupy pro praxi.
 • Teoretické základy AT
 • Osobní nepřenositelnou zkušenost.
 
 
 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • Pro laiky i odborníky.
 • Pro všechny, které zajímá možnost zlepšit současný stav a najít nové cesty.
 • Pro rodiče dětí.
 • Pro pedagogy, speciální pedagogy, sociální pedagogy, vychovatele, psychology, umělecké terapeuty, psychoterapeuty a další odborníky z oblasti pomáhajícíh profesí.
 • Pro studenty a další zájemce o danou problematiku.
 
 
 
 
Pokud vás téma zaujalo, můžete nalézt další inspiraci  v komplexním studijním programu: ARTETERAPIE.
 
 
Informace ke kurzu  obdržíte emailem po zaplacení kurzu. Kapacita kurzu je OMEZENA. O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí obdržených přihlášek a uhrazení poplatku.
 
 

CENA KURZU: 3500,- do 31.03.2024 / 4100,- od 21.04.2024 / 4900,- od 01.06.2024

Pro studenty a absolventy AA: 3200,- do 31.03.2024 / 3800,- od 21.04.2024 / 4600,- od 01.06.2024

 
STORNO:
V případě absence lze poslat náhradníka - tuto výměnu si můžete domluvit na emalu: info@akademiealternativa.cz.
Od 15.04.2024 je strorno 50%
Od 15.05.2024 je storno 100%
 

 

 

Přihláška

 
 
 
      
 
 
 
 
 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa