Bartenieff Fundamentals

Bartenieff Fundamentals (BF)

 

Autorkou metody je Irmgard Bartenieff, která žila v letech 1890 – 1981. Tanečnice, později pohybová analytička, taneční terapeutka, taneční antropoloţka, fyzioterapeutka a žákyně samotného Rudolfa Labana.

Cílem metody Bartenieff, která rozvíjí Labanovu kategorii – Tělo, je co nejvíce zefektivnit pohyb. Pohybovat se s co nejmenším vynaloţením energie. Najít se ve svém těle – cítit se v něm dobře. Propojit vnitřní a vnější vyjádření a vytvořit soulad, který obohatí naše jednání i celý život. Metoda se snaží dopomoci k pocitu, že se na svou vnitřní sílu můţeme plně spolehnout. Zesiluje umění se lépe vyjádřit, všímat si více svého okolí, propojovat snadněji souvislosti. Je to cesta s cílem se zbavit strachu, dokázat snadněji experimentovat, improvizovat a prosazovat se. Získat silnější motivaci objevovat, zkoumat a učit se nové věci. Získat pocit plné energie – naplnění s pocitem rovnováhy a harmonie v nás. Pohybové vzorce vznikají postupným vývojem života uvnitř těla. Všichni od narození procházíme určitými pohybovými fázemi, které jsou také součástí principů BF. (Beníček, 2013)

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa