Hudebně – edukační terapie

Hudebně – edukační terapie (HET) – Muzikoterapeutická metoda

 

Muzikoterapeutická metoda Hudebně – edukační terapie (HET) je systémové teoreticko – praktické schéma zohledňující   muzikoterapeutické a edukační principy v rámci terapeutického procesu.  Metoda respektuje bio – psycho -  sociálně spirituální jednotu člověka jako životní paradigma, které určuje doprovodný muzikoterapeutický cíl této metody: Naplnění psychosomatických, sociálních a spirituálních potřeb a komplexní harmonizace osobnosti klienta. Autorkou metody je Dr. Marie Beníčková.

Metodický koncept muzikoterapeutické metody HET vznikl v roce 1995 a v následujících letech byl stejnojmenný vzdělávací program  zařazen do nabídky vzdělávacích programů na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tento vzdělávací program byl sestaven Marií Beníčkovou na základě daného metodického konceptu. Téměř 20 let procházel koncept neustálým vývojem, byl podkladem pro vědecké výzkumy a byl vřazován do činnosti vzdělávacích i sociálních institucí, včleňován do aktivit dalšího vzdělávaní pro pedagogické a sociální pracovníky a pracovníky v pomáhajících profesích. Na základě dlouhodobého ověřování daného konceptu byla sestavena muzikoterapeutická  metoda  Hudebně – edukační terapie (HET), která reflektuje současné pojetí české i zahraniční muzikoterapie ve vztahu k edukačním, speciálně – pedagogickým, hudebně – pedagogickým i hudebně – výchovným dimenzím. Metoda HET principiálně navazuje na předchozí muzikoterapeutické metodiky „Hudba těla – česká muzikoterapeutická metodika“  (viz. Břicháčková - Beníčková, Vilímek, 2008) a Metodika muzikoterapeutické intervence u klientů se specifickými poruchami učení (Beníčková, 2011). Dané metodiky se staly inspirativními zdroji pro muzikoterapeutickou metodu HET. (Beníčková, 2017)

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa