Charita

Charita České republiky

 

 

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

 

Charita Česká republika:

  • nabízí pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí
  • provozuje širokou síť sociálních a zdravotních služeb
  • funguje jako sdružení více než 300 Charit
  • je nestátní neziskovou organizací a součástí římskokatolické církve
  • ve své práci vychází z křesťanských principů
  • každoročně organizuje Tříkrálovou sbírku
  • pořádá řadu vlastních projektů
  • má díky členství v sítích Caritas Internationalis aCaritas Europa partnery po celém světě
  • navazuje na svou činnost za první republiky

 

Webové stránky: odkaz zde

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa