Dobromysl

Dobromysl

 

 

Dobromysl.cz je internetový portál poskytující komplexní informace o problematice zdravotního postižení - konkrétně různých forem mentálního postižení a autismu - a integrace lidí s tímto typem postižení do společnosti. V České republice je stále citelný nedostatek informací o možnostech integrace lidí s postižením, existující zdroje jsou často nedostupné.

Dobromysl.cz je vytvářena s cílem změnit tuto situaci s efektivností moderního informačního média dosažitelného z každého místa v ČR. Tematicky pokrývá hlavní oblasti života jako jsou rodina, vztahy, škola, práce, bydlení, zájmy, zdraví či právo, a zaměřuje se přitom především na možnosti začlenění člověka s postižením do běžného života, jeho přirozené fungování v rámci sousedství, komunity. Chce dát rodinám lidí se speciálními potřebami, lidem z pomáhajících profesí a odborníkům možnost najít aktuální informace z oboru či dostat radu. Je prostorem pro vyjádření názoru, sdílení zkušeností, seznámení, komunikaci.

Dále bude zviditelňovat konkrétní organizace a služby pro lidi s postižením a zprostředkovávat kontakt na ně. Projekt chce též nenásilně informovat širokou veřejnost o problematice zdravotního postižení a přispívat tak ke zlepšení vztahů mezi většinovou společností a členy minorit. I proto server tematicky přesahuje úzkou oborovou specializaci a zaměřuje se též na zdravý životní styl, mezilidskou komunikaci, rodinu a různé aspekty společenského života.

Dobromysl.cz je nekomerční sociální projekt a je v plné míře financován ze sponzorských darů, grantů a dotací.

 

Slova jako, hendikep, postižený, diagnóza, mentální retardace přeměňme na: schopnosti, možnosti, inkluze, člověk… 

 

Webové stránky: odkaz zde

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa