LORM – Společnost pro hluchoslepé

LORM – Společnost pro hluchoslepé

 

 

LORM – Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti.

 

Komu pomáháme?

 • Naše služby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR, naší cílovou skupinou jsou osoby s hluchoslepotou.
 • Hluchoslepota je jedinečné postižení dané souběžným poškození zraku a sluchu různého stupně. Způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.
 • Hluchoslepota je vrozená nebo získaná. Osoby s hluchoslepotou jsou rozlišovány do 4 základních skupin:
 • Osoby se souběžným postižením zraku a sluchu od narození nebo raného dětství
 • Nevidomí od narození nebo raného dětství se získaným postižením sluchu
 • Neslyšící od narození nebo raného dětství se získaným postižením zraku
 • Osoby se získaným postižením zraku a sluchu během života, které má významný funkční dopad

 

Jak pomáháme?

 • Hluchoslepým lidem poskytujeme registrované sociální služby: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci (výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, nácvik sebeobsluhy), průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby.
 • Pro naše klienty pořádáme týdenní pobytové akce, klubová setkání, umělecké a sportovní soutěže a mnohé další.
 • Čtvrtletně vydáváme časopis Doteky, který si zájemci mohou objednat ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu, jako zvukovou nahrávku ve formátu MP3 nebo v elektronické podobě.
 • Z důvodu snížených dotací vychází Doteky v roce 2014 pouze v elektronické podobě.
 • Shromažďujeme odbornou literaturu o problematice hluchoslepoty. Naše knihovna dnes obsahuje téměř 800 dokumentů a titulů. Od roku 2007 je zpřístupněna také osobám s hluchoslepotou a těžkým postižením zraku, a to díky převodu vybraných titulů do digitální podoby.

 

Webové stránky: odkaz zde

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa