TyfloCentrum

TyfloCentrum

 

 

Ve svém kraji poskytujeme zrakově postiženým komplex sociálních služeb stejného druhu a charakteru. Lišíme se jen v drobnostech podle regionu, v němž působíme. Všechny společnosti TyfloCentra v jednotlivých krajích založila Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých.

 

Rámcová náplň

 • školící střediska PC pomůcek včetně technického poradenství při výběru PC pomůcek
 • denní centra sociálních služeb (aktivizační a vzdělávací programy)

 

Součástí práce těchto společností s krajskou působností jsou

 • služby prvního kontaktu pro těžce zrakově postižené občany včetně jejich vyhledávání
 • základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení i o poskytovatelích služeb takto postiženým lidem
 • sociálně právní a pracovně právní poradenství
 • technické poradenství při výběru kompenzačních pomůcek včetně nácviku obsluhy
 • základní i nadstavbové kurzy práce s PC
 • rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, stolování, nakupování, práce v domácnostech, čtení atd.)
 • služby osobní asistence (průvodcovské, předčitatelské a jiné asistentské služby)
 • pomoc při odstraňování architektonických bariér
 • další služby (jednorázové pomoci s vyřizováním korespondence, vyplňování formulářů, digitalizace textů)
 • podpora volnočasových aktivit zrakově postižených občanů (kulturních a sportovních aktivit) a další.

 

Webové stránky: odkaz zde

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa