Spolu Olomouc

Spolu Olomouc

 

 

Posláním SPOLU Olomouc je podporovat a naplňovat práva, potřeby a zájmy občanů se zdravotním, primárně s mentálním postižením a jejich inkluzi ve společnosti.

 

Principy poskytování služeb SPOLU Olomouc

  • Ctít princip inkluze - každý má právo účastnit se každodenního společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován.
  • Přijímat rozmanitost jako neodmyslitelnou složku naší práce i života obecně.
  • Podporovat aktivní přístup členů, pracovníků a uživatelů služeb SPOLU Olomouc při naplňování poslání organizace.
  • Používat otevřenou komunikaci jako prevenci nedorozumění a problémů.
  • Jednat mezi sebou s respektem a úctou a vytvářet dobré pracovní prostředí.
  • Poskytovat podporu a služby v prostředí přirozeném pro uživatele.
  • Přistupovat k uživateli služby nebo jiné podpory partnersky a s respektem.
  • Vycházet při plánování podpory a služeb z individuálních přání a potřeb uživatele.

 

Webové stránky: odkaz zde

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa