KURZ: ARTETERAPIE pro vlastní rozvoj i profesní praxi

 

ARTETERAPEUTICKÝ ONLINE KURZ: ARTETERAPIE pro vlastní rozvoj i profesní praxi

 
 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ: Platforma ZOOM (online)
POČET SETKÁNÍ: 6
TERMÍNY A TÉMATA: Úterý 18:30 – 20:00 / Celkem: 12 hodin (1 hodina / 45 minut)
 
16.03. 2021 / SETKÁNÍ - seznamovací témata a jejich využití v praxi
23.03. 2021 / SEBEPOJETÍ – projektivní výtvarné metody, já v interakci s okolím, sebepojetí a sebehodnocení
30.03. 2021 / SEBEREFLEXE – arteterapeutická témata pro sebepoznání a hledání vlastních zdrojů
06.04. 2021 / TOM (Tematicky otevřený model ©) - způsob práce s tématem v arteterapeutické praxi
13.04. 2021 / ARTETERAPEUTICKÁ INTERVENCE – otevírání osobních témat pro pochopení a osobní posun
20.04. 2021 / ARTETERAPIE – možnosti vlastního využití arteterapie pro svůj seberozvoj v domácím prostředí 
 
 

JMÉNO LEKTORA: Mgr. Tomáš Beníček

 
 
 
PROFESNÍ MEDAILONEK:
Arteterapeut, taneční terapeut, speciální pedagog (PedF MU Brno), akreditovaný lektor arteterapie a tanečně - pohybové terapie, dlouholetý lektor seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, spoluzakladatel a jednatel terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., viceprezident MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií.
Více informací -  Odkaz zde

 

 

CO ZÍSKÁTE?

 • Certifikát od instituce akreditované MŠMT s mnohaletou zkušeností ve vzdělávání v oblasti uměleckých terapií (www.akademiealternativa.cz).
 • Odborná garance kurzu: MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která je řádným členem WFMT a EMTC (www.maut.cz)
 • Nové profesní trendy, techniky a metody pro vlastní rozvoj i profesní praxi
 • Osobní i terapeutické podněty pro vlastní seberozvoj
 • Bezpečné setkání v ONLINE prostoru
 • Možnost zpětného přehrání setkání po dobu 7 – dnů (nejen při případné absenci)
 
CERTIFIKÁT: ARTETERAPIE pro vlastní rozvoj i profesní praxi (Počet hodin: 12, Délka kurzu: 6 týdnů)
 • Získání certifikátu není vázáno na přímou účast na online setkání. Certifikát Vám bude zaslán emailem.
 
 

JAK BUDOU SETKÁNÍ PROBÍHAT?

 • Vyzkoušíte si a prožijete konkrétní terapeutická cvičení.
 • Vznikne prostor pro společnou diskusi nad osobní zkušeností s tématem a otevřeme další možnosti osobního rozvoje.
 • Abyste lépe porozuměli, co se při cvičeních děje uvnitř vás samotných, bude tématické setkání provázet stručná teorie.
 • Během setkání se zaměříme na konkrétní kazuistiku (příklad z praxe).
 • Zodpovíme si otázky, které vás budou v souvislosti s danou tématikou zajímat.
 • Navíc, pro zájemce budou připraveny studijní texty ve vnitřním webovém systému s typy a podněty pro další samostatnou práci (přístup ke studijním materiálům bude umožněn po celou dobu kurzu + 7 dní po ukončení)
 • Možnost zpětného přehrání setkání po dobu 7 – dnů (nejen při případné absenci)
 
 
 

CO SI Z KURZU ODNESETE?

 • Zásobník praktických cvičení.
 • Návody pro vlastní práci s danými tématy.
 • Metodické postupy pro praxi.
 • Studijní texty.
 • Osobní nepřenositelnou zkušenost.
 
 
 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • Pro laiky i odborníky.
 • Pro všechny, které zajímá možnost zlepšit současný stav a najít nové cesty.
 • Pro rodiče dětí.
 • Pro pedagogy, speciální pedagogy, sociální pedagogy, vychovatele, psychology, umělecké terapeuty, psychoterapeuty a další odborníky z oblasti pomáhajícíh profesí.
 • Pro studenty a další zájemce o danou problematiku.
 
 
 
 
Během ZOOM setkání je třeba mít zapnutou kameru. Informace ke kurzu (návod pro instalaci aplikace ZOOM) včetně přihlašovacích údajů obdržíte emailem po zaplacení kurzu.Kapacita kurzu je OMEZENA. O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí obdržených přihlášek a uhrazení poplatku.
 
Pokud vás téma zaujalo, můžete nalézt další inspiraci v komplexním studijním programu: Arteterapie.
 
 

ZAVÁDĚCÍ CENA KURZU: 2800,- do 8.3.2021 / 3400,- od 9.3.2021

Pro studenty a absolventy AA: 2600,- do 8.3.2021 / 3200,- od 9.3.2021

 
STORNO: Po uhrazení poplatku je účastníkovi kurzu zpřistupněný vstup do vnitřního e-learningového prostředí na webových stránkách Akademie Alternativa s.r.o.. Tím započíná Akademie Alternativa s.r.o. splněním svých poviností a účastník bere tuto skutečnost na vědomí a výslovně
 

 

Přihláška

 
 
 
 
 
 
 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa