KURZ: Možnosti ARTETERAPIE u klientů s postižením

 

ARTETERAPEUTICKÝ ONLINE KURZ: Možnosti arteterapie u klientů s postižením

 
 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ: Platforma ZOOM (online)
POČET SETKÁNÍ: 1
TERMÍN: PÁTEK 09.4.2021 / 18:00 – 19:30 / Celkem: 2 hodin (1 hodina / 45 minut)
 

 

JMÉNO LEKTORA: Mgr. Marcela Švecová

 
 
 
PROFESNÍ MEDAILONEK:

Speciální pedagog (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie) a arteterapeut. Svou pedagogickou praxi jsem začínala v mateřské škole, brzy jsem změnila obor a nyní mám za sebou 25 let praxe ve speciálním školství. Bohaté zkušenosti mám zejména s klienty s mentálním a kombinovaným postižením, s dětmi se závažnými poruchami chování. Arteterapie a mé osobní setkávání se s ní naprosto změnilo můj život v osobní i profesní rovině. Arteterapeutické zkušenosti získávám nejen s dětmi, ale i s dospělými klienty s postižením.  -  Odkaz zde

 

 

CO ZÍSKÁTE?

 • Certifikát od instituce akreditované MŠMT s mnohaletou zkušeností ve vzdělávání v oblasti uměleckých terapií (www.akademiealternativa.cz).
 • Odborná garance kurzu: MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která je řádným členem WFMT a EMTC (www.maut.cz)
 • Nové profesní trendy, techniky a metody pro vlastní rozvoj i profesní praxi
 • Osobní i terapeutické podněty pro vlastní seberozvoj
 • Bezpečné setkání v ONLINE prostoru
 • Možnost zpětného přehrání setkání po dobu 7 – dnů (nejen při případné absenci)
 
CERTIFIKÁT: Možnosti arteterapie u klientů s postižením
 • Získání certifikátu není vázáno na přímou účast na online setkání. Certifikát Vám bude zaslán emailem.
 
 
 

JAK BUDE SETKÁNÍ PROBÍHAT?

 • Účastníci webináře se seznámí s různými druhy, typy a stupni postižení klientů. Získají představu o možném využití arteterapeutických aktivit při práci s klienty s postižením. Webinář doplní praktické ukázky některých arteterapeutických činností a zkušenosti lektora s přímou arteterapeutickou prací s klienty s postižením. Získané informace mohou absolventi webináře využít pro svou profesní praxi v oblasti školství, sociálních služeb, zdravotnictví, arteterapie, ale i pro svůj další osobní rozvoj. Arteterapie nabízí cestu k sobě a skrze sebe i cestu k ostatním.

 

 

CO SI Z KURZU ODNESETE?

 • Zásobník praktických cvičení.
 • Návody pro práci s klientem.
 • Metodické postupy pro praxi.
 • Osobní nepřenositelnou zkušenost.
 
 
 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • Pro laiky i odborníky.
 • Pro všechny, které zajímá možnost zlepšit současný stav a najít nové cesty.
 • Pro rodiče dětí.
 • Pro pedagogy, speciální pedagogy, sociální pedagogy, vychovatele, psychology, umělecké terapeuty, psychoterapeuty a další odborníky z oblasti pomáhajícíh profesí.
 • Pro studenty a další zájemce o danou problematiku.
 
 
 
 
Pokud vás téma zaujalo, můžete nalézt další inspiraci v komplexním studijním programu: ARTETERAPIE.
 
 
 
Během ZOOM setkání je třeba mít zapnutou kameru. Informace ke kurzu (návod pro instalaci aplikace ZOOM) včetně přihlašovacích údajů obdržíte emailem po zaplacení kurzu.Kapacita kurzu je OMEZENA. O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí obdržených přihlášek a uhrazení poplatku.
 
 

ZAVÁDĚCÍ CENA KURZU: 450,- do 01.04.2021 / 600,- od 01.04.2021

Pro studenty a absolventy AA: 400,- do 01.04.2021 / 550,- od 01.04.2021

 
 

 

Přihláška

 
 
 
 
 
 
 
 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa