KURZ K: POHYB A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

 

TANEČNĚ - POHYBOVĚ TERAPEUTICKÝ ONLINE KURZ: POHYB A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

 
 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ: Platforma ZOOM (online)
POČET SETKÁNÍ: 6
TERMÍNY A TÉMATA: ČTVRTEK 18:00 do 19:30 / Celkem: 12 hodin (1 hodina / 45 minut)
 
 

Pohybové aktivity  pozitivně působí na naše zdraví a jejich prostřednictvím lze trénovat duševní odolnost. Pohyb přispívá k tzv. bio-psycho-socio-spirituální rovnováze osobnosti.  Duševní odolnost nám pomůže zvyšovat naši produktivitu práce a přispívá k pocitu dobré kvality života a k pozitivním přístupům ve společnosti i v osobním životě. Musíme jí však vždy pomáhat pravidelným cvičením nebo alespoň některými pohybovými aktivitami, které nám umožní zvyšovat pracovní úsilí a tyto tendence udržovat v dobrém stavu co nejdéle. Problematika souvisí se současným společenským trendem, tedy zvyšování věku odchodu do důchodu a udržování vysoké produktivity práce i ve vyšším věku, dobré společenské působení a komunikace a současně také souvisí se smysluplným životem.

 

 
27. 05. 2021 / DUŠEVNÍ HYGIENA ČLOVĚKA A ZDRAVÍ
- pojem duševní hygiena člověka, jeho ukotvení v legislativě ČR a v zahraničí, péče o duševní hygienu, pohyb a zdraví ve všech oblastech lidského života, jak začít s pohybem v pandemii a po skončení pandemie, jednoduché diagnostické přístupy pro každého, pohyb a jeho modifikace pro všechny
 
3. 6. 2021 / SEBEPOJETÍ A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
– sebepojetí jako obraz moderní doby a jako sociálně psychologický pojem a prostředek vlastního image, práce s tělem a jeho možnosti v rámci on line setkávání (s klienty, s přáteli, s pacienty, seniory) autoregulace konativní činnosti
 
10. 6. 2021 / EMOCE A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
– stres a emoční prožitky, hněv a jeho vliv na zdraví, pozitivní seberozhovory a individuální přístupy k řešení, kognitivní přístupy, trénink sebeovládání
 
17. 6. 2021 / FRUSTRACE A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
-   příčiny frustrace, obranné mechanismy, diagnostika, prevence, regulační techniky,    prokrastinace a její vliv na zdraví
 
24. 6. 2021 / SYNDROM VYHOŘENÍ
- vymezení pojmu, rizikové faktory, symptomy, stádia syndromu vyhoření, diagnostika, důsledky vyhoření, obrana proti vyhoření
 
01. 7. 2021 / COPINGOVÉ STRATEGIE
- pohyb a kvalita života, testování kvality života, vliv stresu na zdraví, konflikt a jeho zvládání, copingové strategie jako proces zvládání
 
 
 
 

JMÉNO LEKTORA: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

 
 
PROFESNÍ MEDAILONEK:
Vysokoškolská učitelka, sportovní psycholožka, terapeutka, bývalá vrcholová sportovkyně, trenérka, učitelka a člověk s pozitivním přístupem k životu. 30 let jsem pracovala na Masarykově univerzitě jako VŠ učitelka se specializací gymnastika, didaktika tělesné výchovy, lektor psychomotoriky ve speciální pedagogice a později i v tělesné výchově, managementu sportu, ve sportovní psychologii a v psychologii zdraví. Nyní pracuji na CESA VUT v Brně kde se věnuji relaxačnímu cvičení, Stres managementu, výuce kinantropologie, psychomotorice a psychomotorické terapii. Vedu kurzy psychomotoriky, Halliwickovy metody plavání, teambuildigu, přednáším v ČR i v zahraničí a vedu soukromou praxi v oblasti poradenství pro sportovce. Nyní mám v péči asi 250 klientů sportovců (včetně vrcholových sportovců a reprezentantů). Hlavním tématem mé práce je pohyb a zdraví ve všech sférách lidského života. Více informací - odkaz zde.

 

 

CO ZÍSKÁTE?

 

 • Certifikát od instituce akreditované MŠMT s mnohaletou zkušeností ve vzdělávání v oblasti uměleckých terapií (www.akademiealternativa.cz).
 • Odborná garance kurzu: MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která je řádným členem WFMT a EMTC (www.maut.cz)
 • Nové profesní trendy, techniky a metody pro vlastní rozvoj i profesní praxi
 • Osobní i terapeutické podněty pro vlastní seberozvoj
 • Bezpečné setkání v ONLINE prostoru
 • Možnost zpětného přehrání setkání po dobu 7 – dnů (nejen při případné absenci)
 
CERTIFIKÁT: POHYB A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ (Počet hodin: 12, Délka kurzu: 6 týdnů)
 • Získání certifikátu není vázáno na přímou účast na online setkání. Certifikát Vám bude zaslán emailem.
 
 
 

JAK BUDOU SETKÁNÍ PROBÍHAT?

 1. Vyzkoušíte si a prožijete konkrétní terapeutická cvičení.
 2. Vznikne prostor pro společnou diskusi nad osobní zkušeností s tématem a otevřeme další možnosti osobního rozvoje.
 3. Abyste lépe porozuměli, co se při cvičeních děje uvnitř vás samotných, bude tématické setkání provázet stručná teorie.
 4. Zodpovíme si otázky, které vás budou v souvislosti s danou tématikou zajímat.
 5. Navíc, pro zájemce budou připraveny studijní texty ve vnitřním webovém systému s typy a podněty pro další samostatnou práci (přístup ke studijním materiálům bude umožněn po celou dobu kurzu + 7 dní po ukončení)
 6. Možnost zpětného přehrání setkání po dobu 7 – dnů (nejen při případné absenci)

 

 

CO SI Z KURZU ODNESETE?

 • Návody pro práci s tělem ve vztahu k pohybovým činnostem.
 • Metodické postupy pro praxi.
 • Osobní nepřenositelnou zkušenost.
 • Prezentace jednotlivých témat a množství literárních zdrojů ke každé problematice.
 
 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • Pro laiky i odborníky.
 • Pro všechny, které zajímá možnost zlepšit současný stav a najít nové cesty.
 • Pro rodiče dětí.
 • Pro pedagogy, speciální pedagogy, sociální pedagogy, vychovatele, psychology, umělecké terapeuty, psychoterapeuty a další odborníky z oblasti pomáhajícíh profesí.
 • Pro studenty a další zájemce o danou problematiku.
 
 
 
 
Pokud vás téma zaujalo, můžete nalézt další inspiraci v knize: Laban pro každého (Nakladatelství Akademie Alternativa) nebo v komplexním studijním programu: TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE
 
 
Během ZOOM setkání je třeba mít zapnutou kameru. Informace ke kurzu (návod pro instalaci aplikace ZOOM) včetně přihlašovacích údajů obdržíte emailem po zaplacení kurzu.Kapacita kurzu je OMEZENA. O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí obdržených přihlášek a uhrazení poplatku.
 
 

ZAVÁDĚCÍ CENA KURZU: 2800,- do 15.5.2021 / 3400,- od 16.5.2021

Pro studenty a absolventy AA: 2600,- do 15.5.2021 / 3200,- od 16.5.2021

 
 

 

Přihláška

 
 
 
 
 
 
 
 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa