KURZ: MUZIKOTERAPIE a specifické poruchy učení

 

MUZIKOTERAPEUTICKÝ ONLINE KURZ: MUZIKOTERAPIE a specifické poruchy učení

 
 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ: Platforma ZOOM (online)
POČET SETKÁNÍ: 6
TERMÍNY A TÉMATA: Středa 18:30 – 20:00 / Celkem: 12 hodin (1 hodina / 45 minut)
 
17.03. 2021 / SLYŠENÍ A NASLOUCHÁNÍ I. - Rozrezonování organismu, zpřítomnění reality, zlepšení koncentrace
24.03. 2021 / SLYŠENÍ A NASLOUCHÁNÍ II. - Zlepšení paměti, vizualizace, energetické bloky
31.03. 2021 / VĚDOMÉ VNÍMÁNÍ TĚLA A MOTORIKA I. - Čím pohybuji, jak pohybuji, kde se pohybuji, s čím se pohybuji a s kým se pohybuji
07.04. 2021 / VĚDOMÉ VNÍMÁNÍ TĚLA A MOTORIKA II. - Můj a tvůj prostor, hranice, uvědomění těla v čase, tělové schéma
14.04. 2021 / SPOLUPRÁCE MOZKOVÝCH HEMISFÉR I. - Křížení, koncentrace, orientace v prostoru, orientace v čase
21.04. 2021 / SPOLUPRÁCE MOZKOVÝCH HEMISFÉR II. - Lateralita, oční pohyby, soustředění a relaxační techniky
 
 

JMÉNO LEKTORA: Mgr. Marie Beníčková, Ph.D.

 
 
 
PROFESNÍ MEDAILONEK:
Muzikoterapeutka, akreditovaný garant muzikoterapie, supervizorka, hudební pedagožka, flétnistka a sopranistka, autorka a spoluautorka několika muzikoterapeutických metod a modelů, autorka knihy: Muzikoterapie a specifické poruchy učení (Grada 2011), Muzikoterapie a edukace (Grada 2017) a spoluautorka knihy: Možnosti využití muzikoterapie při práci s žáky základní škola speciální, vysokoškolská pedagožka, krajská a okresní metodička hudební výchovy, sbormistryně, mnoholetá lektorka seminářů pro odbornou i laickou veřejnost, spoluzakladatelka a ředitelka terapeutické školy Akademie Alternativa s.r.o., předsedkyně České hudební společnosti - Společnosti pro hudební terapii (ČHS - SPHT) a prezidentka výboru MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií.
Více informací -  Odkaz zde

 

 

CO ZÍSKÁTE?

 • Certifikát od instituce akreditované MŠMT s mnohaletou zkušeností ve vzdělávání v oblasti uměleckých terapií (www.akademiealternativa.cz).
 • Odborná garance kurzu: MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která je řádným členem WFMT a EMTC (www.maut.cz)
 • Nové profesní trendy, techniky a metody pro vlastní rozvoj i profesní praxi
 • Osobní i terapeutické podněty pro vlastní seberozvoj
 • Bezpečné setkání v ONLINE prostoru
 • Možnost zpětného přehrání setkání po dobu 7 – dnů (nejen při případné absenci)
 
CERTIFIKÁT: MUZIKOTERAPIE a specifické poruchy učení (Počet hodin: 12, Délka kurzu: 6 týdnů)
 • Získání certifikátu není vázáno na přímou účast na online setkání. Certifikát Vám bude zaslán emailem.
 
 
 

JAK BUDOU SETKÁNÍ PROBÍHAT?

 1. Vyzkoušíte si a prožijete konkrétní terapeutická cvičení.
 2. Vaši osobní zkušenost společně rozebereme a podpoříme další možnosti osobního rozvoje.
 3. Abyste lépe porozuměli, co se při cvičeních děje uvnitř vás samotných, bude tématické setkání provázet stručná teorie.
 4. Během setkání se zaměříme na konkrétní kazuistiku (příklad z praxe).
 5. Zodpovíme si otázky, které vás budou v souvislosti s danou tématikou zajímat.
 6. Navíc, pro zájemce budou připraveny studijní texty ve vnitřním webovém systému s typy a podněty pro další samostatnou práci (přístup ke studijním materiálům bude umožněn po celou dobu kurzu + 7 dní po ukončení)
 7. Možnost zpětného přehrání setkání po dobu 7 – dnů (nejen při případné absenci)

 

 

CO SI Z KURZU ODNESETE?

 • Zásobník praktických cvičení a relaxačních technik pro zlepšení školní úspěšnosti a kvalitu života.
 • Návody pro zlepšení čtení i psaní.
 • Metodické postupy pro praxi.
 • Studijní texty.
 • Osobní nepřenositelnou zkušenost.
 • Cvičení podporující rozvoj: rezonance těla, naslouchání, soustředění, paměti, sebehodnoty, komunikace, motoriky a spolupráci mozkových hemisfér.
 • Vědeckým výzkumem ověřenou metodiku se kterou úspěšně již řadu let pracují rodiče i odborníci.
 
 
 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • Pro laiky i odborníky.
 • Pro všechny, které zajímá možnost zlepšit současný stav a najít nové cesty.
 • Pro rodiče dětí, kterým dyslexie, dysgrafie nebo další specifické poruchy komplikují život.
 • Pro pedagogy, speciální pedagogy, sociální pedagogy, vychovatele, psychology, umělecké terapeuty, psychoterapeuty a další odborníky z oblasti pomáhajícíh profesí.
 • Pro studenty a další zájemce o danou problematiku.
 
 
 
 
Pokud vás téma zaujalo, můžete nalézt další inspiraci v knihách lektorky kurzu: Muzikoterapie a specifické poruchy učení (Grada 2011) a Muzikoterapie a edukace (Grada 2017) nebo v komplexním studijním programu: Muzikoterapie.
 
 
 
Během ZOOM setkání je třeba mít zapnutou kameru. Informace ke kurzu (návod pro instalaci aplikace ZOOM) včetně přihlašovacích údajů obdržíte emailem po zaplacení kurzu.Kapacita kurzu je OMEZENA. O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí obdržených přihlášek a uhrazení poplatku.
 
 

ZAVÁDĚCÍ CENA KURZU: 2800,- do 8.3.2021 / 3400,- od 9.3.2021

Pro studenty a absolventy AA: 2600,- do 8.3.2021 / 3200,- od 9.3.2021

 
 

 

Přihláška

 
 
 
 
 
 
 
 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa