KURZ: MUZIKOTERAPIE ve speciální pedagogice

 

MUZIKOTERAPEUTICKÝ ONLINE KURZ: MUZIKOTERAPIE ve speciální pedagogice

 
 
 
 
MÍSTO KONÁNÍ: Platforma ZOOM (online)
POČET SETKÁNÍ: 6
TERMÍNY A TÉMATA: ČTVRTEK 16:45 do 18:15 / Celkem: 12 hodin (1 hodina / 45 minut)
 
08.04. 2021 / Muzikoterapie a zrakové postižení - vnímání zvuku a prostoru
15.04. 2021 / Muzikoterapie a tělesné postižení - rozvoj kognitivních funkcí, řeči
22.04. 2021 / Muzikoterapie a mentální postižení - sebevnímání,improvizace
29.04. 2021 / Muzikoterapie a sluchové postižení - vnímání rytmu, neverbální komunikace
06.05. 2021 / Muzikoterapie a narušená komunikační schopnost - zaměření na rozvoj pozornosti, paměti a soustředění
13.05. 2021 / Muzikoterapie a autismus - navázání kontaktu, koncentrace, uvolnění
 
 

JMÉNO LEKTORA: Mgr. Petr Škranc

 
 
 
PROFESNÍ MEDAILONEK:
Muzikoterapeut, speciální pedagog (PedF MU Brno), předseda Asociace muzikoterapie / MAUT  - Mezinárodní asociace uměleckých terapií. Dlouholetá muzikoterapeutická praxe u lidí s různým typem zdravotního postižení. -  Odkaz zde

 

 

CO ZÍSKÁTE?

 • Certifikát od instituce akreditované MŠMT s mnohaletou zkušeností ve vzdělávání v oblasti uměleckých terapií (www.akademiealternativa.cz).
 • Odborná garance kurzu: MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která je řádným členem WFMT a EMTC (www.maut.cz)
 • Nové profesní trendy, techniky a metody pro vlastní rozvoj i profesní praxi
 • Osobní i terapeutické podněty pro vlastní seberozvoj
 • Bezpečné setkání v ONLINE prostoru
 • Možnost zpětného přehrání setkání po dobu 7 – dnů (nejen při případné absenci)
 
CERTIFIKÁT: MUZIKOTERAPIE ve speciální pedagogice (Počet hodin: 12, Délka kurzu: 6 týdnů)
 • Získání certifikátu není vázáno na přímou účast na online setkání. Certifikát Vám bude zaslán emailem.
 
 
 

JAK BUDOU SETKÁNÍ PROBÍHAT?

 1. Vyzkoušíte si a prožijete konkrétní terapeutická cvičení.
 2. Vaši osobní zkušenost společně rozebereme a podpoříme další možnosti osobního rozvoje.
 3. Abyste lépe porozuměli, co se při cvičeních děje uvnitř vás samotných, bude tématické setkání provázet stručná teorie.
 4. Během setkání se zaměříme na konkrétní kazuistiku (příklad z praxe).
 5. Zodpovíme si otázky, které vás budou v souvislosti s danou tématikou zajímat.
 6. Navíc, pro zájemce budou připraveny studijní texty ve vnitřním webovém systému s typy a podněty pro další samostatnou práci (přístup ke studijním materiálům bude umožněn po celou dobu kurzu + 7 dní po ukončení)
 7. Možnost zpětného přehrání setkání po dobu 7 – dnů (nejen při případné absenci)

 

 

CO SI Z KURZU ODNESETE?

 • Zásobník praktických cvičení.
 • Návody pro speciálně - pedagogickou praxi.
 • Metodické postupy pro praxi.
 • Studijní texty.
 • Osobní nepřenositelnou zkušenost.
 
 
 

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • Pro laiky i odborníky.
 • Pro všechny, které zajímá možnost zlepšit současný stav a najít nové cesty.
 • Pro rodiče dětí.
 • Pro pedagogy, speciální pedagogy, sociální pedagogy, vychovatele, psychology, umělecké terapeuty, psychoterapeuty a další odborníky z oblasti pomáhajícíh profesí.
 • Pro studenty a další zájemce o danou problematiku.
 
 
 
 
Pokud vás téma zaujalo, můžete nalézt další inspiraci v knihách z oblasti muzikoterapie: Muzikoterapie a specifické poruchy učení (Grada 2011) a Muzikoterapie a edukace (Grada 2017) nebo v komplexním studijním programu: Muzikoterapie.
 
 
 
Během ZOOM setkání je třeba mít zapnutou kameru. Informace ke kurzu (návod pro instalaci aplikace ZOOM) včetně přihlašovacích údajů obdržíte emailem po zaplacení kurzu.Kapacita kurzu je OMEZENA. O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí obdržených přihlášek a uhrazení poplatku.
 
 

ZAVÁDĚCÍ CENA KURZU: 2800,- do 01.04.2021 / 3400,- od 01.04.2021

Pro studenty a absolventy AA: 2600,- do 01.04.2021 / 3200,- od 01.04.2021

 
 

 

Přihláška

 
 
 
 
 
 
 
 
Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa